Connect with us

aktuality

Město Valašské Klobouky v památkové zóně podpoří obnovu nemovitostí

Publikováno

Valašské Klobouky - Červený dům

Rada města schválila vyhlášení programu, jenž poskytuje finanční dotaci až do výše 50 % nákladů projektu, a to na opravy střech, oken, fasád a dalších prvků. Majitelé domů, které se nacházejí v památkové zóně ve Valašských Kloboukách, tak budou mít částečně kompenzované výdaje na jejich opravy, které podléhají dohledu památkového úřadu, a jsou dražší.

Místostarosta města Valašské Klobouky Karel Ptáček k tomu řekl: „Dotační podpora směřuje na opravy a rekonstrukce, jež by měly zlepšit vzhled památkové zóny. Lidé budou moci od města čerpat příspěvek na výměnu oken, vrat i dveří, obměnu střešních a klempířských prvků, opravu fasád a jejich součástí nebo na dláždění, které se stavbou souvisí. Městský rozpočet vyčlenil na tento dotační program 100 tisíc korun.“

Už v minulosti se program osvědčil. Jednak motivuje majitele nemovitosti k lepší péči o svůj majetek, jednak zlepšuje vzhled města. „Výše dotace neustále roste. Na počátku se jednalo o několik tisíc korun, letos už to mohou být desetitisíce pro jednotlivé žadatele. Závisí to na počtu žádostí i kvalitě projektů,“ doplnil místostarosta.

Zájemci o dotaci musí předložit na předepsaném formuláři žádost i s přílohami podle pravidel dotačního programu. Dotace není nároková. Projekty projdou hodnocením komise. Na základě jejího posudku pak rozhodnou o přidělení dotací orgány města.

NEJČSTENĚJŠÍ