Connect with us

aktuality

Zlínský kraj přispěje na obnovu historických památek

Publikováno

Rada Zlínského kraje schválila program na stavební obnovu kulturních památek a památek místního významu.

„Pro rok 2021 je v rozpočtu Zlínského kraje uvolněna částka 5 milionů korun na obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu s cílem přispět k zachování a ochraně kulturního dědictví regionu,“ řekla Zuzana Fišerová, radní zodpovědná za kulturu a školství

O dotaci si budou moci zažádat fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníkem či spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu na území Zlínského kraje.

Na obnovu či restaurování kulturních památek (včetně movitých) zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR bude možno získat dotaci od 35 tisíc do 300 tisíc korun, na obnovu či restaurování památek místního významu dotaci od 35 tisíc do 200 tisíc korun.

Maximální míra dotace činí 60 procent z celkových způsobilých výdajů projektu, u obcí nad 5 000 obyvatel je to 50 procent z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí se uskuteční v termínu 25. ledna až 5. února.

 

NEJČSTENĚJŠÍ