Connect with us

aktuality

Vsetín: Navrhněte na ocenění osobnost neziskového sektoru

Publikováno

Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo se věnuje práci ve prospěch druhých, pak máte možnost ho navrhnout na ocenění Osobnost neziskového sektoru nebo Cena za firemní filantropii, a to až do 14. února.

„Ocenění je učeno osobnostem, které se dlouhodobě podílejí na budování a rozvoji občanské společnosti a neziskového sektoru a také firmám a podnikatelům, jež pomáhají svému okolí a přispívají k udržení a růstu občanské společnosti,“ přiblížil starosta Jiří Růžička.

Ocenění může být uděleno osobnosti z oblasti sociální či z oblasti kultury, dále osobnosti z oblasti sportu a z oblasti jiných obecně prospěšných aktivit. V oblasti dárcovství a dobročinnosti je udělována Cena za firemní filantropii.

Nominace lze zasílat v písemné nebo elektronické podobě:

  • na odbor školství a kultury Městského úřadu Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín nebo
  • na e-mailovou adresu: tereza.barvikova@mestovsetin.cz.

Nominační formuláře jsou k dispozici v přílohách, jež jsou uvedené na webu Města Vsetín, případně v tištěné podobě je získáte na informacích v přízemí budovy radnice.

NEJČSTENĚJŠÍ