Connect with us

aktuality

Obce na Zlínsku řeší problém s pitnou vodou. Veřejné vodárny je ale nelákají, chtějí obecní vodovody

Publikováno

Suchá zima a ještě sušší léto mají na svědomí zásadní problém. Tím je nedostatek vody, která v přírodě chybí. S tímto se potýká i šest obcí na Zlínsku. Pitné vody není mnoho, a než bude situace katastrofální, musejí ji začít řešit. Třeba novými vrty nebo napojením na vodovodní síť.

I v současné době se najdou ještě obce, jež nemají vybudovaný svůj vlastní vodovod. K nim patří i Trnava, kde jsou lidé odkázáni pouze na svoje vlastní zdroje vody ze studen. Budoucnost by jim ale měla přinést napojení na vodárenskou nádrž Karolinka, které odsouhlasilo zastupitelstvo obce.

O stav vody ve Zlínském kraji se zajímá také jeho vedení. To nedávno oslovilo obce do dvou tisíc obyvatel a zeptalo se jich, jak to se stavem vody u nich vypadá. Obratem dostali odpovědi od 190 obcí z 255 oslovených. Téměř 57 jich se s nedostatkem vody již potýká.

Náměstek hejtmana, jenž má na starosti strategický rozvoj a územní plánování, Josef Zicha řekl, že malé obce budou mít problém zásobování vodou finančně zabezpečit. „Otevřeli jsme dotační titul. Obce ho mohou využít na pořízení projektové dokumentace pro napojení na vodovod. Navíc obce mohou náklady vyúčtovat i zpětně za rok 2019.“

Větší obce od 1 000 do 2 000 obyvatel mohou čerpat až šedesát procent nákladů, menší obce do 1 000 obyvatel dokonce ještě více, a to až sedmdesát procent. Maximální částka, která bude obcím poskytnuta, je milion korun. Hlásit se mohou také svazky obcí.

Dlouhotrvající sucho má na svědomí vysychání studní na vesnicích

Běžným koloritem mnohých vesnice na Zlínsku jsou mobilní cisterny, na něž jsou lidé v létě odkázáni. Bylo tomu tak loni například v Nedašově nebo Nedašově Lhotě. Napojení na vodovod je jednou z možností, jak problém s vodou vyřešit.

Obce se však nespoléhají pouze na jednu možnost, která by jim přivedla vodu. Chtějí využít také své vlastní zdroje. V Kateřinicích udělali v loňském roce a předloni sedm nových vrtů, jež budou postupně napojeny na obecní vodovod.

Starosta Vojtěch Zubíček uvedl, že dva z vrtů se nedají použít. „Jeden má nedostatečnou kapacitu a u druhého by bylo poněkud komplikované upravit vodu. Ostatní ale využívat budeme, což znamená, že v současnosti máme zásobu vody dostatečnou. A jak to bude v budoucnosti, se ještě uvidí.“

Protože jsou Kateřinice situované na kopci, bylo by napojení obce na vodárenskou soustavu velmi finančně nákladné.

K dotazu Zlínského kraje se vyjádřila také obec Žeranovice. Tu aktuálně zásobuje vodou letitý podzemní vrt, jenž se v roce 2018 naštěstí podařilo obnovit. Situace s vodou byla v obci již katastrofální, některé domy byly v letním období zcela bez vody.

Proč obce lpí na svých vlastních zdrojích vody? Důvod je evidentní, když se podíváme na cenu vody. Například v Žeranovicích platí za vodu z obecního vodovodu pouze 35 korun. Pokud by se napojily na obecní vodovod zlínských Vodáren a kanalizací, cena by lidem stoupla na 90,88 korun. Je to propastný rozdíl, a to i tehdy, když by v květnu cena vody klesla na avizovaných 86,93 Kč.

Starosta Trnavy k tomu řekl: „Problémem je také to, přes čí pozemek by vodovod vedl. Lidé vodu sice chtějí, ale vodovod na svém pozemku už nikoliv. Tuto situaci jsme zažili už při povodních. Lidé žádali protipovodňová opatření. Pak vznikl projekt a občané odmítli zpřístupnit pozemky.

NEJČSTENĚJŠÍ