Connect with us

aktuality

Kloboucké spolky se mohou těšit na finanční podporu od radnice

Publikováno

Valašské Klobouky v tomto roce podpoří projekty místních spolků dotacemi v souhrnné výši 440 tisíc korun. V programu Spolupráce uspělo 24 žádostí s konkrétními záměry v oblasti kultury, sportu, životního prostředí, spolupráce se školstvím či systematické práce s dětmi a mládeží.

Je úžasné, s jakou energií mezitím valašskokloboucké spolky připravují aktivity a projekty, které by letos chtěly v případě zlepšení situace uskutečnit. Různorodost projektů, které město podpořilo, odpovídá bohatému spektru zdejší spolkové činnosti.

 • Místní skupina Českého červeného kříže například připravuje oslavy 100. výročí svého založení, které by měly přinést řadu aktivit v průběhu celého roku. Počítá se s osvětovými akcemi i charitativním koncertem. V plánu je také tradiční dětský karneval.
 • ZO ČSOP Kosenka chce nabízet vzdělávací akce a programy pro děti, například s tématem lidových řemesel a tradic. Současně bude pracovat na 41. ročníku Tradičního kosení – školy ochrany přírody a krajiny, a to s cílem péče o chráněná území.
 • Národopisný spolek Klobučan představil záměr celoroční práce s dětským souborem, pořádání velikonočního jarmárku, soutěže dětských zpěváčků a vystoupení na akcích. Stěženým projektem pak bude oslava 40. výročí založení souboru, při níž se počítá se slavnostním koncertem klobuckých folkloristů a jejich hostů.
 • Spolek výtvarníků Vincúch hodlá otevřít ateliéry svých členů a nabídnout veřejnosti výtvarné dílny s různým uměleckým zaměřením, výstavy a doprovodný kulturní program. Výtvarný spolek G má v plánu pořádání výstav studentských prací ve školní Galerii G. Spolek Přátelé houslí chce zorganizovat 10. ročník soutěže Klobucké husličky a také pásmo hudby a slova Housle a housloví jubilanti.
 • Rodinné centrum Valašské Klobouky hodlá pokračovat v provozu dětského lesního klubu Vrběnka pro děti od 2 do 6 let. Navázat chce také dalším ročníkem Konference inovativního vzdělávání pro laickou i odbornou veřejnost.
 • Muzejní spolek Valašské Klobouky pak sestaví a vydá 21. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka.
 • Klub lyžařů Valašské Klobouky se chystá na pořádání venkovních sportovních podniků, zejména lyžařských závodů pro veřejnost nebo běžeckého závodu Klobucký hrb.
 • Tenisový spolek chce zorganizovat 12. ročník Memoriálu Jana Pšenčíka v tenisové čtyřhře.
 • TJ Sokol má v plánu připravit 19. ročník Běhu naděje, jehož výtěžek je určen na podporu výzkumu rakoviny.
 • HC Klobucké laviny má v plánu reprezentovat město ve Valašské hokejové lize.
 • Pobočný spolek AVZO TSČ ČR Valašské Klobouky pak plánuje střelecký Memoriál plk. Josefa Balejky.
 • Šachový klub Valašské Klobouky zase Štěpánský turnaj v šachu.
 • Bikepark Valašské Klobouky chce uspořádat Resi Contest, závod pro freestyle BMX jezdce.
 • Klub seniorů Valašské Klobouky zamýšlí opět rozvíjet mezinárodní výměnné pobyty s partnerským spolkem ve slovenském Pruském.
 • Klub rodičů při Gymnáziu Valašské Klobouky chce podpořit zájezdy studentů za kulturou do divadel, výchovné koncerty a další aktivity. V plánu je také Valašskokloboucký majáles.
 • Spolek rodičů při ZŠ Valašské Klobouky podobně přispěje na aktivity žáků, společenské akce, návštěvy kin, divadel či účasti na soutěžích.
 • Český svaz chovatelů Valašské Klobouky pak plánuje dvoudenní výstavu drobného zvířectva.

NEJČSTENĚJŠÍ