Connect with us

aktuality

Zlínský kraj přispěje dotacemi k záchraně volně žijících živočichů

Publikováno

Rada Zlínského kraje doporučila schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 500 tisíc korun spolku Líska ze Vsetína.

Spolek LÍSKA ze Vsetína požádal Zlínský kraj o dotaci na pokrytí celokrajských aktivit, na které nemá vlastní finanční prostředky. Organizace poskytuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogů a koordinátorů, zpracovává a šíří informace v regionálním systému environmentální výchovy, tvoří výukové programy pro školy, pořádá semináře, kurzy a exkurze a jejím posláním je ve společnosti prohlubovat vztah k přírodě a životnímu prostředí. Zastupitelé budou individuální dotace

Zastupitelé budou individuální dotace schvalovat na svém příštím zasedání, které je naplánováno na 15. února 2021. Vedle dotace pro vsetínskou Lísku to budou i dotace pro Záchrannou stanici volně žijících živočichů Buchlovice.

NEJČSTENĚJŠÍ