Connect with us

Valašsko

Historie Valašska

Publikováno

historie valašsko

Historie Valašska je obtížná, nové poznatky mění tradiční přístup, že Valaši jsou potomky Rumunů. Samotná historie je na sestavení stejně obtížná, jako určit přesné hranice Valaška. Tradovalo se, že Valaši jsou potomky obyvatel z Rumunska, kteří sem přišli ve 14. až 16. století – ovšem jak se ukazuje, nemusí to být pravda. Jak říká David Valůšek ze Státního okresního archivu ve Zlíně, Valaši na tomto území byli od nepaměti. Regionem Valašsko však naopak prošli Keltové, Germáni i Římané, po nich se na území Valašska začali usazovat první Slované.

Valašskou zajímavostí je, že samotný název „Valaško“ je poměrně nový, začal se používat v období třicetileté války a natrvalo zdomácněl až někdy během 18. století.

Valaško a jeho kultura je rozmanitější, než byste čekali

Jak vlastně vzniklo pojmenování „Valach“, kterým se místní hrdě nazývají? Podle všeho je toto pojmenování původně germánského původu, přejaté ze slova Walhs, které ale Germáni používali spíše pro označení Keltů. Samotné osídlení Valašska také není tak staré, jak by se mohlo zdát, naopak je poměrně mladé – intenzivně probíhalo ve 14. až 17. století pastýřskými kmeny. Některé pozůstatky slov z této doby můžeme ještě pozorovat ve valašském nářečí, například „ogar, bača, strunga“ a jiné.

Pokud vás zajímá historie a chcete si na ni doslova sáhnout, pak určitě navštivte Valašské muzeum v přírodě (VMP Rožnov). Jeho součástí je také historický skanzen Rožnov pod Radhoštěm. Můžete si tam prohlédnout tradiční lidovou architekturu, řemesla, Valašské zvyky a místní folklor. Skanzen Rožnov pořádá akce, které se konají pravidelně – především výstavy. Doporučujeme se na některou z nich osobně podívat a doslova prožít historii Valaška.

A kde je vlastně to Valaško?

Jak už jsme zmínili na začátku, uzemní rozsah Valašska není vůbec jednoduché určit, dodnes se v této oblasti vedou spory. Pouze u jihovýchodní hranice je vymezení zcela jasné, a to státní hranicí se Slovenskem. Dříve se při určování území Valaška orientovalo podle hospodářství, především salašnictví, později podle valašského nářečí. Dnes hraje hlavní roli, stejně jako jinde, především identita obyvatel. Přesně víme jen jádro regionu Valašsko, tím se považuje okolí Vsetína, Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí.

NEJČSTENĚJŠÍ