Connect with us

aktuality

Vracíte se z rizikového zahraničí? Neposílejte děti do školy a kontaktujte hygienickou stanici

Publikováno

karanténa koronavirus

S koncem jarních prázdnin, které řada dětí prožila se svými rodiči v zahraničí, vyzývá krajská hygienická stanice a v návaznosti na to i radnice ve Vsetíně, aby děti, které volný čas o prázdninách trávily v oblastech zasažených nákazou novým koronavirem, zůstaly po návratu doma ve čtrnáctidenní karanténě.

Podle hygienické stanice by zařízení pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje měly nařídit pro žáky a studenty karanténu v délce maximální inkubační doby (tj. 14 dní) a ponechat je v režimu domácí výuky. Jejich nepřítomnost by z epidemiologických důvodů byla omluvena. S touto výzvou se stanice obrátila přímo na školské a vzdělávací zařízení.

Starosta Vsetína Jiří Růžička potvrdil, že na doporučení krajské hygienické stanice vyzvali ředitele škol, aby se dohodli s rodiči těch žáků, kteří se vrátili z rizikových zemí, že jejich děti zůstanou v karanténě doma s omluvenou docházkou po dobu 14 dní.

Tato výzva se týká také pedagogů.

Tomáš Pifka, vsetínský místostarosta mající na starost oblast školství, dodal: „Radnice do škol zajistila ochranné roušky. Primárně jsou určené učitelům, hlavně těm starším, u nichž bývá průběh onemocnění novým koronavirem dramatičtější.“

Ředitelka krajské hygienické stanice Eva Sedláčková k tomu řekla: „Podobně je však třeba postupovat i v případech účasti na pobytových akcích různých typů, jako je například lyžařský výcvik, ozdravný pobyt a podobně.“

Také radnice ve Vsetíně zavádí přísnější hygienická opatření k zabránění rozšíření epidemie novým koronavirem a budou se týkat všech zaměstnanců.

Starosta Růžička konstatoval: „Ti zaměstnanci, jež se nyní vracejí ze své zahraniční dovolené, jsou povinni ještě před nástupem do zaměstnání svůj zdravotní stav konzultovat s krajskou hygienickou stanicí. K tomu slouží telefonní čísla 724 221 953 a 577 006 759. Stanice jim může nařídit karanténu.“

V České republice je prozatím potvrzeno 19 případů nákazy novým koronavirem COVID-19. Klinické příznaky onemocnění se mohou objevit v různé míře, bohužel jen stěží je lze odlišit od běžného respiračního onemocnění.

NEJČSTENĚJŠÍ