Connect with us

aktuality

Nezbytnou péči o děti zdravotníků a jiných vybraných profesí během nouzového stavu zajišťují ZŠ Luh, MŠ Trávníky a MŠ Benátky

Publikováno

Od úterý 2. března mohou využít zaměstnanci vybraných profesí pro školáky od šesti do deseti let hlídání na základní škole Luh a pro děti předškolního věku od dvou let v mateřské škole Trávníky. Od čtvrtku 4. března k nim přibude i mateřská škola Benátky.

„Všechna zařízení jsou připravena hlídat děti vládou vybraných profesí v době nynějšího nouzového stavu ve všední dny, a to od 5.30 do 16 hodin v případě ZŠ Luh a od 6 do 16 hodin v případě obou mateřinek,“ řekl starosta Jiří Růžička s tím, že dítě je potřeba v případě zájmu o hlídání nejpozději den předem přihlásit ve škole nebo ve školce.
MŠ Trávníky: Kontaktní osoba: ředitelka MŠ Renata Sýsová, tel. č. 731 672 519, 571 418 329, e-mail: mstravniky@natravnicku.cz. Děti přihlašuje telefonicky nebo emailem vždy den předem do 11 hodin kvůli objednávce stravování, do této hodiny můžete i dítě odhlašovat.
MŠ Benátky: Kontaktní osobou je Pavlína Houserová (tel. č.: 734 236 970, e-mail: msbenatky@volny.cz). Přihlašovat děti lze telefonicky nebo e-mailem den předem do 11 hodin.
ZŠ Luh: Zájemci o umístění dítěte se mohou přihlásit pomocí on-line formuláře na webu školy (www.skolaluh.cz/index.php?type=Post&id=1398&ref=blog). Případné dotazy zodpoví zástupce ředitele Ondřej Čtvrtníček (tel. č.: 777 039 538, e-mail: ondrej.ctvrtnicek@skolaluh.cz) nebo ředitel školy Petr Kořenek (tel. č.: 734 522 280). Přihlašovací formulář je nutno vyplnit vždy nejpozději do 12 hodin předchozího dne.
Vláda ČR vymezila usnesením č. 212 ze dne 26. února 2021 profese, pro něž je „hlídání dětí“ ve věku od 2 do 10 let určeno:
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvků kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty s. p.
 • starostové obcí( doplněno, od 16. března)

NEJČSTENĚJŠÍ