Connect with us

aktuality

Vsetínská radnice přijala výrazný úsporná opatření

Publikováno

Vsetínští zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili rozpočtová opatření, na jejichž základě město letos oproti plánovanému rozpočtu ušetří přes 43 milionů korun. K tomuto kroku přistoupili v souvislosti s probíhající koronavirovou pandemií, jež výrazně zasáhla všechny oblasti života, ekonomiku nevyjímaje.

Kvůli pandemii dochází totiž k výraznému snížení daňových příjmů mířících do rozpočtu města. Úsporná opatření se dotknou provozu radnice a městských příspěvkových organizací, pozastaveny byly i investiční akce, jež nejsou aktuálně nezbytné a snesou odklad.

Celkový propad příjmů městského rozpočtu tak podle odhadů dosáhne k závěru letošního roku více než 50 milionů korun. Tato ztráta sice bude snížena o kompenzační bonus státu ve výši 32,5 milionu korun (1 250 Kč na občana), ale i tak zůstanou plánované příjmy města výrazně nenaplněny.

Nejen vedoucí pracovníci úřadu, ale i ředitelé příspěvkových organizací, byli proto již před časem vyzváni, aby ve svých rozpočtech hledali možné úspory, přehodnotili nutnost plánovaných investic a případně je odložili na příhodnější dobu.

„Celkově se nám tak podařilo najít úspory za více než 43 milionů korun. Ušetříme na provozu městského úřadu, příspěvkových organizací a zastavili jsme některé investiční akce, které snesou odklad,“ řekl starosta Jiří Růžička s tím, že úsporná opatření schválili zastupitelé formou rozpočtového opatření.

Dočasně zastavena je tak například rekonstrukce hřiště u ZŠ Ohrada (3,5 milionu Kč), odkládá se stavba autobusové točny v sídlišti Sychrov (10 milionů Kč), zúžilo se zadání na rozšíření a modernizaci kamerového systému městské policie (1 milion Kč). Plošně byl také o 10 procent snížen příspěvek města na provoz městských příspěvkových organizací, 4,2 milionu se uspoří na provozu samotného městského úřadu.

Obdobná opatření plánuje vedení města i na rok příští. „Také v roce 2021 počítáme s propadem příjmů oproti loňsku o 50 až 60 milionů korun, a s tímto předpokladem pracujeme i při tvorbě návrhu rozpočtu, kterým se bude zabývat zastupitelstvo na své prosincové schůzi,“ uzavřel starosta Jiří Růžička.

NEJČSTENĚJŠÍ