Vsetínská radnice přijala výrazný úsporná opatření

Vsetínští zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili rozpočtová opatření, na jejichž základě město letos oproti plánovanému rozpočtu ušetří přes 43 milionů korun. K tomuto kroku přistoupili v souvislosti s probíhající koronavirovou pandemií, jež výrazně zasáhla všechny oblasti života, ekonomiku nevyjímaje.

Kvůli pandemii dochází totiž k výraznému snížení daňových příjmů mířících do rozpočtu města. Úsporná opatření se dotknou provozu radnice a městských příspěvkových organizací, pozastaveny byly i investiční akce, jež nejsou aktuálně nezbytné a snesou odklad.

Celkový propad příjmů městského rozpočtu tak podle odhadů dosáhne k závěru letošního roku více než 50 milionů korun. Tato ztráta sice bude snížena o kompenzační bonus státu ve výši 32,5 milionu korun (1 250 Kč na občana), ale i tak zůstanou plánované příjmy města výrazně nenaplněny.

Nejen vedoucí pracovníci úřadu, ale i ředitelé příspěvkových organizací, byli proto již před časem vyzváni, aby ve svých rozpočtech hledali možné úspory, přehodnotili nutnost plánovaných investic a případně je odložili na příhodnější dobu.

„Celkově se nám tak podařilo najít úspory za více než 43 milionů korun. Ušetříme na provozu městského úřadu, příspěvkových organizací a zastavili jsme některé investiční akce, které snesou odklad,“ řekl starosta Jiří Růžička s tím, že úsporná opatření schválili zastupitelé formou rozpočtového opatření.

Dočasně zastavena je tak například rekonstrukce hřiště u ZŠ Ohrada (3,5 milionu Kč), odkládá se stavba autobusové točny v sídlišti Sychrov (10 milionů Kč), zúžilo se zadání na rozšíření a modernizaci kamerového systému městské policie (1 milion Kč). Plošně byl také o 10 procent snížen příspěvek města na provoz městských příspěvkových organizací, 4,2 milionu se uspoří na provozu samotného městského úřadu.

Obdobná opatření plánuje vedení města i na rok příští. „Také v roce 2021 počítáme s propadem příjmů oproti loňsku o 50 až 60 milionů korun, a s tímto předpokladem pracujeme i při tvorbě návrhu rozpočtu, kterým se bude zabývat zastupitelstvo na své prosincové schůzi,“ uzavřel starosta Jiří Růžička.

Sledujte nás

Zdroj:

  • Vsetín: Foto: Město Vsetín

Komentáře