Connect with us

aktuality

Vsetínská nemocnice bilancuje uplynulý rok

Publikováno

Valná hromada na konci června schválila roční účetní závěrku Vsetínské nemocnice. Přestože byl rok 2020 ovlivněn pandemií, podařilo se zajistit péči všem pacientům s akutními problémy, pružně reagovat na epidemiologickou situaci a na počty pacientů, o které bylo potřeba se postarat i s omezeným počtem personálu v době, kdy nákaza postihla značnou část zdravotníků nemocnice. Přes to i v roce 2020 skončilo hospodaření nemocnice se ziskem, a to ve výši 32 811 tis. Kč. Byl to v řadě již sedmý rok s kladným hospodářským výsledkem.

„Pandemie zasáhla celý zdravotní systém a značně ovlivnila i hospodaření nemocnice. Všechny dlouhodobé záměry ustoupily do pozadí jedinému a prioritnímu cíli – zajistit péči všem pacientům s akutními potížemi,“ říká Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice. „Chtěla bych za uplynulý rok poděkovat především našim zaměstnancům, bez jejichž obrovského pracovního nasazení bychom se nebyli schopni o nemocné postarat. Nenašla jsem v nemocnici pracoviště, které by neprošlo změnou v organizaci práce, změnou v jeho umístění nebo ve struktuře poskytované péče. I přes všechny tyto nástrahy a nepříjemnosti jsem přesvědčena, že jsme naše úkoly zvládli na výbornou,“ dodává Věra Prousková.
V roce 2020 bylo ve Vsetínské nemocnici hospitalizováno bezmála 11 tisíc pacientů, bylo provedeno více než 370 tisíc ambulantních vyšetření, ošetřeno přes 145 tisíc pacientů a narodilo se 791 miminek.  Mimořádný byl v tomto roce objem investic, jejichž celková hodnota přesáhla částku 126 milionů korun. Investice byly hrazeny převážně z evropských dotačních programů, které byly zaměřeny na pořízení zdravotnické techniky, ale i na oblast výpočetní techniky. Za 98 milionů korun bylo pořízeno vybavení pro zdravotnická pracoviště, výpočetní technika a související SW vybavení za téměř 24 mil. Kč, ale realizovány byly i stavební investice v poliklinice v hodnotě přes 4 mil. Kč.
Podrobnější informace o roku 2020 ve Vsetínské nemocnici si můžete přečíst ve výroční zprávě na webových stránkách nemocnice pod odkazem https://nemocnice-vs.cz/odbornik/vyrocni-zpravy/.

NEJČSTENĚJŠÍ