Connect with us

aktuality

Valašské Meziříčí: První cyklokoridor vzniká na ulici Palackého

Publikováno

Nový cyklokoridor na ulici Palackého má zajistit větší bezpečnost pro cyklisty i řidiče motorových vozidel a zlepšení dopravní infrastruktury ve Valašském Meziříčí. Dodavatel aktuálně dokončuje nástřik 200 piktogramů po obou stranách silnice. Ty poslouží jako upozornění pro řidiče, že se nacházejí na komunikaci se zvýšeným pohybem cyklistů.

Cyklokoridor má být hotový do konce týdne a povede ulicí Palackého v délce cirka 1,5 kilometru. „Jedná se o průlomové řešení cyklodopravy v našem městě, neboť umožňuje bezpečné řešení pro všechny účastníky silničního provozu v lokalitách, kde není možné vytvořit pruh pro cyklisty či rovnou cyklostezku. Proto chceme v budování cyklokoridorů na území Valašského Meziříčí pokračovat také v příštím roce,“ sdělila místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Za vybudování prvního cyklokoridoru zaplatí radnice bezmála 150 tisíc Kč. V budoucnu se počítá s jeho napojením od okružní křižovatky „u balíren“ na plánovaný společný pás pro cyklisty a chodce na ulici Sokolská. Ten bude pokračovat k centru města, a také na hojně využívanou cyklostezku Bečva.

Cyklokoridor bude sloužit jako připomínka zvýšeného pohybu cyklistů, kterým tím nevznikají žádná další práva. „Cyklokoridor upozorňuje řidiče na společné užívání prostoru s cyklisty a nabádá je k opatrnosti. Při běžném provozu se zde tak mohou jízdní kola a motorová vozidla vzájemně bezpečněji míjet,“ vysvětluje smysl nového dopravního značení na ulici Palackého Jan Camfrla, ředitel Městské policie Valašské Meziříčí.

Řidiči by se měli vždy držet nalevo od piktogramů a podél cyklistů projíždět ohleduplně a se zvýšenou opatrností. Stejně tak cyklisté nesmějí svou jízdou řidiče omezovat. Měli by se pohybovat jen po vyznačených piktogramech a v případě, že potřebují odbočit, se musí vždy ujistit, že nikoho za sebou ani před sebou neohrozí.

NEJČSTENĚJŠÍ