Connect with us

aktuality

Od 1. listopadu mohou organizace žádat o dotace v sociální oblasti

Publikováno

Zastupitelstvo schválilo na svém zářijovém zasedání Dotační program do sociální oblasti pro rok 2023. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků, které budou mezi organizace působící v sociální sféře rozděleny, činí téměř 14,4 milionu korun. Program obsahuje jako vždy dvě výzvy.
senioři

„Dotace od města jsou jako každý rok určeny na osobní a provozní náklady organizací. Navýšili jsme předpokládanou částku pro rok 2023 pro obě výzvy na 14,362 milionu korun. Definitivní finanční podpora však bude známa až po schválení rozpočtu na rok 2023 zastupitelstvem,“ vysvětlila místostarostka Simona Hlaváčová, která má sociální oblast v gesci, s tím, že předpokládaný objem financí do sociální oblasti se meziročně navýšil o 28 %. Letos bylo v rámci programu pro sociální oblast rozděleno celkem 11,2 milionů korun.

Program je již tradičně rozdělen na dvě výzvy. Výzva A je určena k podání žádostí o dotace pro registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách, působící na území Vsetína, což jsou například pečovatelské služby nebo třeba osobní asistence.

Vhodnými žadateli ve výzvě B jsou pak nestátní neziskové organizace se sídlem či pobočkou ve Vsetíně. Podporovány budou například aktivity rodinného a mateřského centra, tedy činnosti pro rodiny s dětmi, koordinace dobrovolnické činnosti, činnosti pro seniory, osoby se zdravotním postižením či výchova k humanitární a první předlékařské pomoci, a pravidelné činnosti doplňující činnost registrovaných sociálních služeb.

„Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 1. do 11. listopadu, termín je platný pro obě výzvy. Podrobnosti a formuláře naleznou žadatelé na úřední desce a na webových stránkách www.mestovsetin.cz,“ sdělila administrátorka programu Martina Ďulíková z odboru sociálních věcí radnice.

NEJČSTENĚJŠÍ