Connect with us

aktuality

Město Vsetín opraví komunikaci u bytového komplexu v Rokytnici

Publikováno

V nadcházejících dnech odstartuje v sousedství bytového komplexu ve Staré Rokytnici nedaleko odbočky do údolí Janišov oprava místní komunikace, která lokalitu obsluhuje a je jednou z přístupových cest nejen k uvedenému bytovému komplexu, ale i k několika desítkám garážových stání. Stavební práce potrvají necelé tři měsíce a vyžádají si omezení dopravy v daném úseku.
Město opraví komunikaci u bytového komplexu v Rokytnici
Opravu více než sto metrů dlouhé komunikace kolmé na výpadovku ke Zlínu (silnice č. I/69) plánovala radnice delší dobu. „Připravovali jsme projektovou dokumentaci a se zahájením stavebních prací čekali, až bude dobudován celý bytový komplex, podél nějž tato komunikace vede. S ohledem na husté osídlení této lokality také v budoucnu uvažujeme o zvelebení tamních veřejných ploch včetně dětského hřiště,“ přiblížil starosta Jiří Růžička.
Samotná oprava komunikace bude spočívat v nahrazení stávajících konstrukčních vrstev novými. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu. „Součástí stavby bude i výměna silničních obrubníků lemujících komunikaci a obnova uličních vpustí, případně výšková úprava jejich poklopů. Opraven bude také chodník v blízkosti křížení s komunikací číslo I/69. A v neposlední řadě počítáme s rozšířením zpevněné plochy pro recyklovaný odpad,“ vyjmenoval starosta.
Realizací této investiční akce byla na základě výsledků veřejné soutěže pověřena společnost Martin Urban – zemní práce, která za ni inkasuje z městského rozpočtu 2,722 milionu korun bez DPH.

NEJČSTENĚJŠÍ