Connect with us

aktuality

Kdo vyplatí škody způsobené chráněnými živočichy? Přece kraj

Publikováno

 

Radní ze Zlínského kraje schválili vyplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy. V tomto případě se jedná o rysa ostrovida a vydru říční. Dohromady proplatí poškozeným 53 509 korun.

Český rybářský svaz z oblasti Vsetín utrpěl škodu způsobenou vydrou říční, zažádal tedy o náhradu škody. O náhradu škody za ovci, kterou usmrtil rys, zažádala paní z Velkých Karlovic. Informaci sdělila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Za ovci poškozené majitelce Krajský úřad Zlínského kraje proplatí 6 000 korun.  Na 47 509 korun se vyšplhala škoda způsobená Českému rybářskému svazu.

Z ustanovení zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy vyplývá, že pro výplatu přiznaných náhrad hrazených ze státního rozpočtu je příslušným orgánem právě krajský úřad.

Bobr evropský, vydra říční, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid, kormorán velký a vlk. To je výčet vybraných zvláště chráněných živočichů.

Poškozený nejdříve musí nahlásit škodu způsobenou některým z uvedených živočichů na příslušném orgánu ochrany přírody. Co nejdříve a podle místa, kde ke škodě došlo. Následuje žádost na Krajském úřadě o poskytnutí náhrady vzniklé škody. ,,Pokud byla škoda způsobena na zvířatech, musí žadatel současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem,“ dodal Alan Urc, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství.

2 436 302 korun bylo takto proplaceno v loňském roce 2019. Na částku 888 536 korun se vyšplhaly škody způsobené bobrem evropským, kormorán velký způsobil škodu za 589 836 korun, medvěd hnědý 300 760 korun, vydra říční 429 385 korun. Pozadu nezůstal ani rys ostrovid se škodou za 9 500 korun, a konečně škody způsobené vlkem přišly Krajský úřad na 218 285 korun.

 

NEJČSTENĚJŠÍ