Connect with us

Nezařazené

Informace pro žadatele o Nové kotlíkové dotace 2021+

Publikováno

V současné době probíhá uzavírání smluv o poskytnutí investiční účelové dotace, které budou rozeslány poštou. Po obdržení podepsaných smluv a samotné výměně kotle mohou příjemci dotace předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu včetně povinných příloh s účinností od 15. března poštou na adresu Zlínského kraje nebo osobně na podatelně krajského úřadu.

Příslušný formulář naleznete v dokumentech ke stažení na webu www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

S kompletním vyřízením závěrečného vypořádání dotace, tedy se zpracováním a předložením závěrečné zprávy s vyúčtováním včetně příloh, bezplatně pomohou projektové manažerky Městského úřadu ve Vsetíně Pavla Studenská (tel. 605 383 449) a Pavlína Živníčková (733 165 427).

Tato akce s číslem a názvem projektu „CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 – Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje“ je podpořena z finančních zdrojů Zlínského kraje

NEJČSTENĚJŠÍ