Connect with us

aktuality

Ze Vsetína do Lužné možná letos už po nové cyklostezce

Publikováno

Síť valašských cyklostezek se zvětší o úsek v délce 7,5 kilometru, a to ze Vsetína až do Lužné. Díky tomu se budou moc cyklisté vyhnout mezinárodní silnici I/57, která patří k dopravně hodně vytíženým.

Na vybudování cyklostezky spolupracují obce na Hornolidečsku (od Ústí po Brumov-Bylnici) se slovenskou obcí Horné Srnie. Na české straně by se stezka měla v katastru Vsetína napojit na stávající Cyklostezku Bečva a na slovenské straně na Cyklostezku Váh. Ojedinělý mezinárodní projekt dostal název Cyklostezka BEVLAVA (BEčva – VLÁra – Váh).

V současné době je zprovozněný úsek z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici až do Svatého Štěpána. Letos by měl být protažen do Sidonie k česko-slovenské hranici. Sdružení obcí Hornolidečsko v loňském říjnu zahájilo stavbu stezky pro cyklisty v úseku Vsetín – Lužná.

Starosta Valašské Polanky a předseda Sdružení obcí Hornolidečsko Josef Daněk k projektu řekl: „Tento sedm a půl kilometru dlouhý úsek začíná ještě v katastru Vsetína před obcí Ústí. Zde se odpojí od stávající Cyklostezky Bečva, přemostěním novou lávkou přes Vsetínskou Bečvu pokračuje do Ústí a dále přes Leskovec a Valašskou Polanku až k obecnímu úřadu v Lužné. Trasa vede především podél řeky Senice, místy se od ní odklání a kopíruje trasu silnice I/57,“

Stavba této etapy má dvě části – A, B. Část A je na území obce Ústí a zasahuje částečně i do katastru Vsetína včetně lávky přes Vsetínskou Bečvu. Měla by stát okolo 30 milionů korun, přičemž 90 % bude hrazeno z dotace z programu mezinárodní spolupráce Interreg ČR – SR. Část B je v úseku Ústí – Lužná a měla by přijít na 75 milionů korun. Zde se pak použije dotace ve výši 85 % nákladů ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zlínský kraj pomohl dotací ve výši 11 milionů korun.

Celá stavba úseku Vsetín – Lužná by měla skončit podle smlouvy o dílo v únoru 2020. Předpokladem je zkrácení lhůty do listopadu letošního roku.

Sdružení obcí Hornolidečsko se zaměřuje i na další rozvoj sítě cyklostezek. Od právě budované Cyklostezky BEVLAVA plánuje za obcí Valašská Polanka (ve směru od Vsetína) stavbu další větve, vedoucí podél silnice I/49 směrem k Prlovu.

NEJČSTENĚJŠÍ