Connect with us

aktuality

Vsetínský kostel Nanebevzetí Panny Marie bude mít dva nové zvony

Publikováno

Slavnostní chvíle zažili účastníci nedělní bohoslužby v římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně. Během mše udělil olomoucký arcibiskup Jan Graubner svátost biřmování 36 biřmovancům, následně pak požehnal dvěma novým zvonům, které v budoucnu rozezní kostelní věž.

Dva nové zvony, jež je stále možné vidět před bočním oltářem kostela, byly odlity u halenkovského zvonaře Josefa Tkadlece.  Větší z nich, Josef, má hmotnost 255 kilogramů a tónovou výšku c2. Druhý zvon, který slouží ke cti světců Jana Sarkandra a Jana Nepomuckého, váží 195 kilogramů, má tónovou výšku d2 a pod jeho dekorativními linkami je umístěn text z promluvy papeže Jana Pavla II. na Letné v Praze v roce 1997. Oba zvony věnovali farnosti dárci z farního společenství.

„Vize mít v našem kostele kvalitní zvony vznikla u pana děkana Františka Krále, který přišel na myšlenku využít starých měděných folií z rekonstruované střechy kostela a nechat odlít nové zvony. Stávající zvony jsou totiž pouze ocelové a byly instalovány po rekvírování zvonů za 1. světové války,“ zaznělo od členů pastorační rady vsetínské farnosti.

Dva nové zvony budou instalovány do věže vsetínského kostela společně se zvony Maria a Růžena z Limy, které na své odlití teprve čekají.

NEJČSTENĚJŠÍ