Connect with us

aktuality

Vsetínská nádražní budova půjde k zemi

Publikováno

Demoliční a stavební práce, související s rekonstrukcí vsetínské železniční stanice, jejímž investorem je Správa železnic (SŽ), a s navazující přeměnou přednádražního a zanádražního prostoru, na níž finančně participuje město Vsetín spolu s dalšími subjekty, nabírají na tempu. Od příštího týdne se dotknou i výpravní budovy.
Foto: Michal Horský
V březnu začne demolice nádražní budovy
V současné chvíli probíhá finální fáze demolice budovy bývalých barev – laků č. p. 1483 v prostoru mezi Vsetínskou nemocnicí a vlakovým nádražím. „Objekt ustoupí novým záměrům využití prostoru, v němž se nachází. V brzké budoucnosti by totiž do těchto míst měla částečně zasahovat odstavná plocha pro autobusy včetně přístupové komunikace do plánovaného parkovacího domu a částečně přeložená železniční vlečka vedoucí do areálu Lesů a statků Tomáše Bati,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička s tím, že zmíněné demoliční práce potrvají dva měsíce.
SŽ na ně naváže od 7. března demolicí jihovýchodní poloviny stávající výpravní budovy vlakového nádraží, tedy části nacházející se blíže poliklinice. Bourací práce se dotknou také venkovního průchodu ke kolejišti směrem od Nádražní ulice. Tři týdny trvající demolice si vyžádá uzavření chodníku podél výpravní budovy a také přístupové trasy ve směru od polikliniky. Přístup ke kolejišti zůstane nadále možný skrze hlavní halu výpravní budovy.
Po dokončení demolice začne SŽ od úvodu dubna v uvolněném prostoru hloubit jámu pro stavbu nového dopravního terminálu s podchodem, který posléze povede i pod kolejištěm s vyústěním v areálu bývalé Delty Na Lapači a na druhé straně pod Nádražní ulicí s vyústěním v podzemním parkovišti pod Náměstím Jarmily Šulákové. Část podchodu vedoucí od nádražní budovy po Lapač přitom bude financovat SŽ a část od nádražní budovy do podzemního parkoviště město Vsetín. „Se stavbou podchodu v režii města počítáme od podzimu letošního roku,“ doplnil starosta Růžička.
Další stavební činnost související s přeměnou přednádraží a zanádraží odstartuje SŽ v dubnu na kraji sídliště Rokytnice. V prostoru mezi ulicemi Na Lapači a Okružní pod obchvatem Vsetína (silnice I/57) začne stavět most přes potok Rokytenka. „Ten bude součástí nového silničního přivaděče do zanádražního prostoru, vedoucího od budoucí okružní křižovatky u polyfunkční budovy Kotovo na silnici I/69, tedy výpadovce na Zlín,“ upřesnil starosta. Stavba zmíněného mostu má být hotova letos v srpnu. Stejně tak by měla být do tohoto termínu dokončena stavba komunikace a mostu přes Rokytenku, vedoucího v těsné blízkosti železniční trati mezi ulicemi Štěpánská a U Křivačkárny.

NEJČSTENĚJŠÍ