Connect with us

aktuality

Valašské Meziříčí: Nemocné stromy na náměstí nahradí nová výsadba

Publikováno

Původně plánované zachování vzrostlých javorů na valašskomeziříčském náměstí není podle odborníků a dendrologů možné. Důvodem jsou zejména nevhodné podloží a růstové podmínky, které odhalila revitalizace centra města. Stávající stromy nahradí vzrostlé javory s vyšší odolností a s adekvátními podmínkami pro růst. Kolem obvodu náměstí navíc město vysadí osm nových akátů a v horní části další dva javory, které v létě poskytnou stín a zvýší tak poměr zeleně v centru Valašského Meziříčí.

Stav všech stromů na náměstí nechala radnice během projekčních prací odborně posoudit. Výsledek byl uspokojivý, a proto měly být zachovány. I když stavební práce v okolí javorů probíhají s největší obezřetností a formou ručních výkopů, bohužel se ukázalo, že více jak 60 let staré stromy zde dlouhá léta živoří a postupně hynou. Mají totiž velice mělký kořenový systém, což je zaviněno nevhodným podložím.

Rada města tak musela rozhodnout, zda stávající javory zachovat nebo je nahradit novou vzrostlou výsadbou. Radnice si proto loni nechala vypracovat aktuální dendrologický posudek. „Ten zjistil, že zdravotní stav jednoho z javorů je špatný a není možné ho zachovat. I přes ochranná opatření spojená s pracemi se navíc očekávají vitální problémy také u těch zbývajících. Proto odborníci navrhují jejich nahrazení novými stromy s největším možným průměrem kmene. Bude se jednat o vzrostlé odrůdy javorů, které dobře zvládají horké letní měsíce. Právě díky současným stavebním pracím lze pro nové stromy také vytvořit vhodný a dostatečně hluboký podklad s kvalitním substrátem a závlahovým systémem vedeným přímo ke kořenům,“ vysvětlil problematiku David Černoch, vedoucí odboru komunálních služeb.

Výše popsaný postup doporučili také odborníci z Národního památkového ústavu, arboristé a další odborníci na zeleň. „I když s variantou výměny stromů osobně bojuji, museli jsme v rámci rady města dát odborníkům zapravdu. Jistým varováním jsou pro nás i příklady okolních měst, kde dokončili rekonstrukci náměstí a následně museli staré stromy vyměnit,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková a pokračovala: „Náměstí opravujeme na další desítky let dopředu. Máme tak nejlepší příležitost vysadit zde zdravé stromy, které budou mít výborné podmínky pro růst a budou zde dlouho prospívat. V létě navíc poskytnou lidem potřebný stín společně s dalšími osmi novými akáty, jejichž výsadbu po obvodu náměstí se nám podařilo dohodnout s památkáři. Další dva javory budou navíc vysazeny v horní části náměstí, kde bude zachován i stávající vánoční strom.“

Názor ekologa

Miroslav Dvorský, vedoucí Valašského ekocentra, ochránce přírody

Kácení stromů je vždy problematické. Město má k dispozici posudek renomovaného odborníka. Podle něj by bylo třeba minimálně dva ze čtyř javorů nahradit a v případě těch zbývajících provést razantní řez koruny. Ani pak ale nejde říci, jak dlouho by zde zbývající dva stromy vydržely, protože od počátku nemají dobré podmínky a strádají. Oproti nové výsadbě navíc není možné zajistit jim stejné podmínky pro růst, tedy dostatečně hluboké jámy s kvalitní zeminou a závlahovým systém. Musíme si také uvědomit, že náměstí je výkladní skříní Valašského Meziříčí a je třeba k jeho revitalizaci přistupovat koncepčně. Výsadba skupiny čtyř nových javorů s vhodnými podmínkami pro růst se vzhledem k výše popsanému jeví jako nejvhodnější řešení. Zároveň se dá počítat s tím, že v horizontu několika let zde budou růst stejnověké krásné mladé stromy, zkrášlující spodní část náměstí.

Krátce k revitalizaci náměstí

Loni v červenci zahájilo město Valašské Meziříčí dlouho očekávanou revitalizaci náměstí. Povrchy budou kompletně z přírodních kamenů. Přibude zde fontána a časová osa. Po obvodu centrální plochy bude nově vysazeno také osm akátů a chybět nebudou ani ostrůvky zeleně s dalšími dvěma javory v jižní (horní) a se čtyřmi vyměněnými stromy v severní (dolní) části náměstí.

Konečná podoba revitalizace vychází z kompromisní dohody mezi radnicí, památkáři a dalšími odborníky. Náměstí je centrem městské památkové zóny a jeho úpravy se řídí podmínkami platnými pro toto území.

 

NEJČSTENĚJŠÍ