Connect with us

aktuality

Vsetín: Školky o prázdninách v provozu střídavě, čas bude i na opravy

Publikováno

Po dohodě ředitelek mateřských škol (MŠ) zřizovaných městem Vsetín byl vypracován harmonogram jejich provozu o letošních letních prázdninách, tedy v období od 1. července do 31. srpna. Snahou města je stejně jako v uplynulých letech zajistit, aby byly v provozu vždy nejméně dvě mateřinky. Jejich společná kapacita by měla pokrýt zájem rodičů z celého města o prázdninové umístění dětí, navštěvujících během roku ostatní mateřské školy. V době uzavření školek se v nich plánuje běžná údržba, ale i zásadnější opravy či investice.
O prázdninách by měly být mateřinky otevřeny dle následujícího harmonogramu: MŠ Benátky bude v provozu od 1. do 15. července. MŠ Jasenka otevře od 18. do 29. července. MŠ Kobzáňova bude otevřena od 11. do 22. července. MŠ Luh bude v provozu od 8. do 19. srpna. MŠ Ohrada plánuje provoz na 1. července a 15. až 31. srpna. MŠ Rokytnice bude otevřena od 25. července do 5. srpna. MŠ Sychrov bude v provozu od 22. do 31. srpna. MŠ Trávníky otevře od 1. do 12. srpna. MŠ Na Kopečku bude v provozu od 1. do 8. července. V týdnu od 29. do 31. srpna již budou stejně jako MŠ Ohrada a MŠ Sychrov v provozu i všechny další mateřské školy.
„Plánovaný prázdninový režim předpokládá běžný provoz všech mateřských škol. V případě zhoršené zdravotní situace bude skutečný provoz operativně přizpůsoben epidemiologickým podmínkám,“ uvedl místostarosta pro školství Tomáš Pifka, který vyjádřil přesvědčení, že ke změnám už nebude nutné přistupovat.
Rodiče mohou dítě přihlásit k docházce do kterékoli MŠ, jež bude v daném termínu v provozu. Závazné přihlášky do náhradních mateřinek si rodiče či zákonní zástupci mohou vyzvednout v kmenové MŠ od 1. června a vyplněné je ve dnech 14. a 15. června odevzdají v náhradních školkách. Poplatky spojené s docházkou dítěte do náhradní MŠ uhradí v den nástupu v hotovosti do pokladny MŠ, do níž dítě nastupuje. Bez uhrazení poplatků nebude dítě přijato.
„Jednotlivé školky však zcela neosiří ani v době, kdy do nich nebudou docházet děti. Kromě běžné údržby či malování, které nelze provádět za provozu, mají naplánovány i další akce,“ řekl dále Pifka. V MŠ Ohrada plánují opravu dveří a prahů a opravu rozvodů vody v suterénu, v MŠ Luh vymění patery vstupní dveře a opraví i terasu. MŠ Trávníky připravuje opravy podlah a schodů, v MŠ Jasenka chtějí namontovat nové venkovní žaluzie či natřít zábradlí, radiátory a plot. V MŠ Benátky plánují postavit stříšku nad vchodem a opravit vchod do kuchyně. V MŠ Rokytnice připravují opravu oplocení areálu či výměnu některých herních prvků na zahradě včetně vybudování pískoviště. MŠ Sychrov čeká výměna oken 1. pavilonu a oprava jeho fasády či výměna podlahové krytiny na schodišti, v MŠ Kopečku proběhne 3. etapa opravy hřiště.

NEJČSTENĚJŠÍ