Connect with us

aktuality

Vsetín : Sanace sesuvu na Hrbové je hotová s předstihem

Publikováno

Sanace sesuvu v místní části Hrbová skončila. Vsetínská společnost OPEN RE-ECO její realizaci zvládla v rekordně krátkém čase. Oproti původně plánovanému termínu se jí podařilo dokončit práce o jeden a půl měsíce dříve.
Na ulici Hrbová se zhruba 100 metrů od jejího křížení s ulicí Na Výsluní napojuje obslužná komunikace, v jejíž linii radnice nechala před šesti lety vybudovat na třistametrovém úseku dešťovou kanalizaci. „Cílem bylo zabránit tomu, aby při vydatných deštích stékala voda po svahu do níže položené obytné zástavby,“ připomněl starosta Jiří Růžička.
Na zmíněné obslužné komunikaci byl po dokončení dešťové kanalizace proveden násyp a vybudován provizorní povrch z recyklátu. „Původně se uvažovalo o asfaltovém povrchu, ale protože ve svahu hned nad komunikací se již tehdy připravovala další výstavba domů a s ní spojený pohyb těžké stavební techniky, která by asfalt mohla poničit, přistoupilo se k uvedenému provizornímu řešení,“ konstatovala stavební technička radnice Milada Chudárková.
Stavební mechanismy v uplynulých měsících skutečně začaly obslužnou komunikaci využívat a v jejím zúženém profilu hned při napojení na ulici Hrbová došlo k narušení svahu a iniciaci sesuvu. „Abychom ochránili níže položenou zástavbu a současně umožnili další využití uvedené komunikace pro vlastníky stávajících i budoucích nemovitostí, rozhodli jsme se provést sanaci sesuvu a svah stabilizovat vybudováním opěrné gabionové zdi s kamennou výplní. Součástí této investiční akce bylo i mírné rozšíření obslužné komunikace v tomto zúženém místě,“ přiblížil starosta Růžička.
Sanační práce, které přišly město na zhruba jeden milionu korun bez DPH, zahájil vítěz veřejné zakázky, společnost OPEN RE-ECO, v polovině března. Ačkoliv se s dokončením počítalo až v závěru června, zhotovitel je i díky příznivým klimatickým podmínkám zvládl provést o jeden a půl

NEJČSTENĚJŠÍ