Connect with us

aktuality

Vsetín: Cyklostezka Rokytenka se rozrostla, město staví i další úseky

Publikováno

Cyklostezka Rokytenka se v závěru roku 2023 rozrostla na území Vsetína o druhý úsek. Stavba dalších dvou navíc vloni odstartovala a letos je v plánu jejich dokončení. Cyklisté, ale i chodci (neboť stezka bude smíšená), se tak od konce roku 2024 dostanou bezpečně ze „staré“ Rokytnice až do Lhoty u Vsetína.
„Rozvoj infrastruktury pro cyklisty, in-line bruslaře, ale i chodce zejména v nepřehledných místech patří s ohledem na zajištění bezpečnosti občanů mezi naše priority. Jsem proto rád, že stavba Cyklostezky Rokytenka úspěšně pokračuje,“ řekl místostarosta Jiří Růžička (KDU-ČSL).
První dvousetmetrový úsek Cyklostezky Rokytenka od stacionárního radaru pro měření rychlosti poblíž prodejny potravin ve „staré“ Rokytnici až po odbočku do průmyslového areálu firmy Kotrla otevřelo město před čtyřmi lety. Loni v září na něj navázalo zahájením stavby dalších dvou úseků – mezi areály firem Kotrla a Irisa a od areálu společnosti Irisa po hranici katastrů města Vsetín a obce Lhota u Vsetína. Druhý jmenovaný úsek o délce více než 200 metrů se podařilo dokončit v závěru roku 2023. „Jeho trasa vede od hranice katastru Lhoty u Vsetína, kde jsme navázali na již dříve dokončenou cyklostezku, vedoucí mimo jiné kolem Kapka resortu. Pokračuje podél komunikace I/69 směrem k centru města a následně odbočuje doprava mezi areály firem Vasmo a JH Kovo. Za nimi se napojuje na stávající místní komunikaci, která je nyní až po budovu společnosti Irisa využívána jako další část cyklostezky,“ přiblížil místostarosta Růžička.
 Tento nový úsek vybudovala společnost OPEN RE-ECO, přičemž náklady na realizaci dosáhly hodnoty 4,3 milionu korun včetně DPH. Až 85 % z těch uznatelných ovšem pokryje dotace z Integrovaného regionálního programu.
Od září loňského roku běží také technicky i finančně nejnáročnější etapa stavby Cyklostezky Rokytenka v půl kilometru dlouhém úseku podél silnice I/69 mezi areály firem Irisa a Kotrla. „Její náročnost způsobuje nestabilní podloží a také svážné území kolem zmíněné silnice. Z tohoto důvodu je součástí této etapy stavba více než čtyři sta metrů dlouhé ocelové lávky založené na betonových patkách s mikropiloty, stavba opěrné zdi naproti areálu firmy Kotrla a oprava stávající opěrné zdi u areálu firmy Irisa. Součástí projektu je i zřízení nového přístřešku autobusové zastávky Rokytnice-Irisa, která bude bezbariérově napojena na cyklostezku,“ uvedl místostarosta Růžička s tím, že stavba stezky mezi areály firem Kotrla a Irisa potrvá až do konce letošního listopadu. Vyžádá si přitom náklady ve výši 38,5 milionu korun včetně DPH, z nichž 85 % těch uznatelných zaplatí dotace z Integrovaného regionálního programu a dalších 5 % příspěvek Zlínského kraje. Investorem stavby je sdružení firem v čele se společností STAVBY SR Group.
Od října 2023 běží také stavba dalšího úseku Cyklostezky Rokytenka mezi stacionárním radarem pro měření rychlosti ve „staré“ Rokytnici po autobusovou zastávku Rokytnice-horní zastávka. „Stezka zde nebude kopírovat silnici I/69. Od stacionárního radaru se odpojí po stávající asfaltové komunikaci ke garážím u potoka Rokytenka. Následně povede mezi nově postavenou zbrojnicí SDH Rokytnice a Rokytenkou, aby se u mostu před areálem společnosti Richter + Frenzel napojila na stávající asfaltovou komunikaci, která ji přivede k autobusové zastávce Rokytnice-horní zastávka,“ nastínil místostarosta Růžička a dodal, že již existující asfaltová komunikace před mostem do areálu firmy Richter + Frenzel, jež budě pro cyklostezku využita, projde opravou. „V případě nově budované části mezi hasičskou zbrojnicí a Rokytenkou se počítá i se zpevněním břehů potoka a dvěma opěrnými zdmi,“ řekl místostarosta.
Realizaci této části provádí společnost TM Stav. Termín dokončení je stanoven na polovinu letošního roku. Náklady na realizaci mají dosáhnout výše 3,6 milionu korun včetně DPH, ovšem až 85 % uznatelných nákladů opět uhradí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.
Kromě všech výše zmíněných úseků Cyklostezky Rokytenka radnice v současné době připravuje i další navazující část, která povede ze „staré“ Rokytnice převážně podél silnice I/69 až do sídliště Rokytnice a následně do centra města. „V tomto případě jsme ve fázi zpracovávání dokumentace pro umístění stavby,“ uzavřel místostarosta Růžička.

NEJČSTENĚJŠÍ