Connect with us

aktuality

Vizovice: Dopravní omezení v rámci stavby „Vizovice, ulice Partyzánská – chodník“

Publikováno

V období od 7. září do 15. listopadu letošního roku dle povětrnostních podmínek bude prováděna stavba „Vizovice, ulice Partyzánská – chodník“. Práce budou probíhat v šesti etapách, a to formou postupně zřízených pevných pracovních míst s délkou do 100 metrů a se zajištěním šířky vozovky minimálně 2,75 až 5,5 metrů.

Z tohoto důvodu dojde k dopravnímu omezení na silnici I/49 ul. Říčanská, silnici III/4932 ul. Partyzánská a místních komunikacích ulic Kopanická, Dělnická, Příčná a Poštovní.

O přesném datu nezbytné úplné uzavírky provozu na navazujících místních a veřejně přístupných účelových komunikacích bude občany v dané lokalitě informovat zhotovitel.

Občané jsou žádáni o zvýšenou pozornosti při průjezdu staveništěm.

 

NEJČSTENĚJŠÍ