Connect with us

aktuality

Valašské Klobouky: Do lesů raději pěšky, na čtyřkolky a motorky zapomeňte

Publikováno

V poslední době se stále více Policie ČR, lesní stráž i odbor životního prostředí Městského úřadu Valašské Klobouky potýká s podněty a stížnostmi na řádění řidičů motocyklů a čtyřkolek v místních lesích. Jejich jízda ruší klid a ničí terén i lesní porosty v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Možná si to tito výtečníci neuvědomují, ale dopouštějí se protiprávního jednání.

S výše uvedeným nešvarem je možné se setkat hlavně v okolí Královce, Jelenovské, Hložce i okolo rybníků v Brumově-Bylnici, na lesní účelové komunikaci z Poteče přes Požár do Nedašovy Lhoty, z Nedašova k Holému vrchu a podobně. Přitom jízda motorových vozidle je v lesích zakázána. Těm, kdo tento zákaz poruší, hrozí přestupkové řízení a pokuta ve výši 500 Kč. Pokud by se přestupek řešil jako správní delikt, může se postih vyšplhat až k hranici 100 tisíc korun.

Účelové lesní komunikace mohou k vjezdu do lesa používat pouze vlastníci lesních pozemků v daném místě. Návštěvníci lesa jsou povinni chovat tak, aby ho nijak nepoškozovali a nenarušovali přírodní prostředí. Zakázáno lesním zákonem je také táboření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa nebo jízda a stání motorových vozidel, jízda na kole nebo na koni mimo vyznačené lesní cesty. Dovolené je tzv. obecné užívání lesa, které zahrnuje vstup do lesa nebo směr plodů pro vlastní potřebu.

NEJČSTENĚJŠÍ