Connect with us

aktuality

V Rožnově analyzovali 500 kg komunálního odpadu

Publikováno

V Rožnově pod Radhoštěm bylo ve spolupráci s firmou JRK Česká republika analyzováno více než 500 kilogramů komunálního odpadu. Odpad byl svezen ze sídlištní a rodinné zástavby a následně proběhlo ruční třídění a fyzická analýza. S cílem zlepšit odpadové hospodářství proběhne detailní analýza odpadu, jejíž výsledky by měly být známy do konce srpna 2021.

Během úterý proběhlo fyzické třídění odpadu z kontejnerů na směsný odpad, aby se zjistilo, jak kvalitně občané Rožnova třídí a zda v černých popelnicích opravdu končí odpad, který již není možné vytřídit. Nemilým překvapením byl však fakt, že v kontejnerech na směsný odpad se objevují komodity, které by měly skončit v popelnicích na tříděný odpad. Pracovníci společnosti JRK Česká republika odpad roztřídili na 15 komodit, jako je například papír, sklo, folie, bioodpad, kovy, elektronika, textil, plast a další.

„Náklady na skládkování směsného komunálního odpadu v příštích letech rychle porostou. Už teď na odpady město doplácí okolo 5 milionů Kč ročně. Chceme hledat cesty, jak ušetřit a zamezit tak zdražení poplatků pro občany,“ vysvětlil motivaci města k analýze odpadu místostarosta Jan Kučera. K průběhu a zjištěním dále sdělil: „Přestože se Rožnov v třídění odpadu každoročně umisťuje v soutěžích na oceňovaných příčkách, byla pro nás tato analýza opravdu nemilým překvapením. Ve vybraném vzorku bylo až 80 % vytříditelného odpadu. Objevili jsme zde použité náhradní díly z oprav automobilů, jako olejový filtr, startér a podobně. Dále v popelnici byla spousta použitelného textilu, mnoho plastů, papírů a také elektroniky. To do černých kontejnerů nepatří. Ukazuje se, že osvěta je nezbytná. Plno obyvatel vzorně třídí i předchází vzniku odpadu, ale vidíme, že je to pořád malá část. Nachystáme osvětové akce, které komodity, do kterých nádob patří i proč je dobré třídit. Má to rozměr společenské odpovědnosti, ale také dopad na peněženku. Když budeme lépe třídit, zamezíme v budoucnu potřebě zvýšit poplatky za odpady,“ popsal místostarosta Jan Kučera.

Jedním z dalších kroků, které má město v plánu je štítkování popelnic. V příštím týdnu budou na kontejnery na směsný odpad nalepeny kódy, díky kterým bude svozové auto evidovat čas vyvezení popelnic i jejich naplněnost. Můžeme tak optimalizovat svoz a rozmístění nádob.

 

NEJČSTENĚJŠÍ