Connect with us

aktuality

Revitalizace Dolního náměstí: Starosta Čunek diskutoval s občany

Publikováno

V pátek 10. února uspořádalo město Vsetín veřejné projednání návrhu studie revitalizace Dolního náměstí, kterou zcela zaplněnému sálu Masarykovy veřejné knihovny představili autoři studie, architekti Milan Chlápek, Petr Osička a Libor Sošťák.
Fota: Jana Raszková a Radovan Kocúrek
Diskuzi s občany zahájil starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Dolní náměstí je po dvaceti letech v žalostném stavu. Firma, která jej tehdy nekvalitně provedla, záhy zkrachovala. Rekonstrukce je nevyhnutelná, a proto vznikl návrh této studie. Město ve svém zadání směrem k architektům zdůraznilo nutnost zachování průjezdu městské hromadné dopravy náměstím a nesnížení rozlohy ploch zeleně,“ uvedl starosta.
Plánovaná generální oprava předpokládá obnovu konstrukčních i podkladních vrstev a výměnu dlažby na chodnících i komunikacích. Počítá také se zvýšením komfortu pro cestující městské hromadné dopravy. Jednou z úprav tak má být přesun zastávkových zálivů pro oba směry do míst, kde je možné zajistit jejich zastřešení. Zastávka, která je nyní umístěna v blízkosti obchodu s potravinami, má být posunuta k budově „u Rodingerů“, kde cestující mohou využít stávající venkovní krytý prostor. Na protější straně se uvažuje o přesunu zastávky směrem k objektu infocentra, jehož vstupní prostor by měl být doplněn o zavěšené nadstřešení.
Studie počítá s kácením stromů, jež navrhují dendrologové, ale naopak i s výsadbou nové zeleně a instalací vyvýšených trvalkových záhonů. Autoři studie nevylučují ani výsadbu nového jehličnanu, který může za několik let sloužit jako vánoční strom. Zavlažování rostlin má být řešeno pomocí podzemních retenčních nádrží plněných dešťovou vodou ze střech domů.
Vylepšení se podle studie dočkají i vodní prvky. Koncept napěněných výtrysků z plochy dlažby v návrhu zůstává, ovšem rozšířit se má počet trysek, které budou rozmístěny na větší ploše. Nově by je mohlo zdobit LED osvětlení. Počítá se i se zachováním potůčku. Vodní prvky mají využívat vodu z podzemní retenční nádrže.
Studie počítá také se zvýšením komfortu pro návštěvníky kulturních a společenských akcí – stávající schodiště před knihovnou, které slouží při zmíněných akcích jako hlediště, by mělo být nadstřešeno stínicí plachtovou konstrukcí.
Změny se předpokládají také v oblasti nakládání s odpady. Kontejnery totiž mají být podzemní.
„Dotační titul pro revitalizaci náměstí aktuálně ještě není vypsán, nicméně intenzivně pracujeme na tom, abychom byli na jeho vyhlášení připraveni a peníze z něj získali. V rámci veřejného projednání jsme zaznamenali spoustu zajímavých podnětů, se kterými budou autoři studie dále pracovat,“ uvedl Čunek s tím, že náklady na revitalizaci by se měly pohybovat mezi 80 a 100 miliony korun. „V případě, že bychom na dotační titul nedosáhli, opravíme co nejdříve alespoň největší nešvar náměstí, což je dlažba,“ dodal Čunek.
Po dopracování připomínek bude studie revitalizace Dolního náměstí zveřejněna na webu www.mestovsetin.cz.

NEJČSTENĚJŠÍ