Connect with us

aktuality

Rekonstrukce vlakového nádraží ve Vsetíně za téměř 3 miliardy korun byla slavnostně zahájena

Publikováno

Na den přesně měsíc před Vánocemi začala slavnostním ceremoniálem rekonstrukce železniční stanice Vsetín. Stavbu s celkovými náklady přes tři miliardy korun, jejímž investorem je Správa železnic (SŽ), bude realizovat sdružení společností OHLA ŽS, STRABAG Rail a AŽD vystupující pod jednotným názvem Společnost Vsetín. Na rekonstrukci železniční stanice naváže v příštích měsících také přeměna přednádražního a zanádražního prostoru, na které kooperuje město Vsetín spolu s dalšími subjekty.

O prosazení rekonstrukce vsetínské železniční stanice usilovali místní politici několik desetiletí. „Už když jsem byl starostou v letech 1998 – 2006, tak jsme s místostarostou Jardou Kudlíkem vynaložili stovky hodin a cest do Prahy k prosazení rekonstrukce nádraží. Tehdy jsme byli neúspěšní. Až v roce 2015, když jsem se stal opět starostou a měl za sebou senátorskou a vicepremiérskou zkušenost, jsem uměl tuto akci spolu s ostatními vsetínskými nadšenci prosadit. Za všechny bych vyzdvihl tehdejšího poslance za ČSSD a člena Podvýboru pro dopravu Petra Kořenka. Myslím, že tak by měla vypadat spolupráce členů parlamentu z regionu, kdy senátor s poslancem z různých politických stran svorně usilují o prosazení věci bez ohledu na stranické dresy,“ konstatoval někdejší starosta Vsetína a nynější senátor Jiří Čunek a dodal: „Velké poděkování patří také mému nástupci na postu starosty Jiřímu Růžičkovi. Projekt převzal a tlačil jej dál. Kdyby se choval jako mnozí noví hloupí politici, kteří hned po nástupu prohlašují, že vše, co nevymysleli oni, je špatné a musí se zrušit, tak by projekt čekal dalších 50 let.“

I Jiří Růžička vyjádřil spokojenost s tím, že se podařilo odstartovat dílo, na které marně čekalo několik generací Vsetíňanů. „Stojíme u milníku přeměny nejen železniční stanice, ale i jejího okolí. Správa železnic realizuje stavbu železničního koridoru a nádraží, město se ve spolupráci s dalšími subjekty připojí dopravním terminálem a úpravami přednádražního a zanádražního prostoru. Jen z městského rozpočtu v následujících letech proinvestujeme za tímto účelem více než dvě stě milionů korun,“ konstatoval starosta. „Koordinace veškeré stavební činnosti není a nebude jednoduchá. Čeká nás řada omezení, která ale doprovázejí každou velkou investiční akci. Aby mohlo vzniknout něco hezkého, musíme si projít něčím, co nemusí být vždy příjemné. Věřím však, že to vše zvládneme a Vsetín získá nejen moderní nádraží i okolní prostor,“ dodala radní a architektka města Martina Hovořáková, která se na přípravných pracích rovněž podílela.
Samotná rekonstrukce železniční stanice již odstartovala stavebními úpravami v okolí. Rýsovat se například začíná linie budoucí komunikace a chodníku, která podél železnice propojí ulice Štěpánská a U Křivačkárny. Během následujících měsíců dojde k redukci a novému dispozičnímu uspořádání kolejiště tak, aby mohla být na nádraží zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejí s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Nová výpravní budova, která nahradí současnou, bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní i pro autobusovou dopravu. „Hlavním cílem toho všeho je zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště, zvýšení rychlosti projíždějících vlaků a současně i vyšší bezpečnost provozu,“ řekl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.
Terminál bude mít podle něj dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V sousedství dopravního terminálu vybuduje SŽ ve spolupráci s městem parkovací dům s kapacitou 310 stání. V rámci stavby vzniknou také dva podchody. Jeden nahradí stávající železniční přechod na ulici Štěpánská a přejezd na ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny. Druhý podchod povede na nová nástupiště a současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači. Vyústí totiž na straně jedné v podzemním parkovišti Smetanovy obchodní galerie a na straně druhé v prostoru bývalé Delty. Tam město plánuje stavbu záchytného parkoviště a soukromý investor pak rezidenční bytovou a komerční výstavbu. Do prostoru bývalé Delty povede nová přístupová komunikace s mostem přes potok Rokytenka, která se v Rokytnici u polyfunkčního objektu „Kotovo“ napojí prostřednictvím nové okružní křižovatky na komunikaci č. I/69 (výpadovka na Zlín).
V případě samotné rekonstrukce železniční stanice počítá SŽ s investičními náklady ve výši 3,376 miliardy korun bez DPH. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Předpokládaný termín dokončení je únor 2025. „Naše sdružení se skládá z renomovaných společností. Budeme se snažit celou akci zvládnout tak, abychom co nejméně omezili provoz ve městě. Přesto prosím místní obyvatele, aby se obrnili trpělivostí,“ uzavřel generální ředitel společnosti OHLA ŽS a lídr sdružení Společnost Vsetín Roman Kocúrek.

NEJČSTENĚJŠÍ