Connect with us

aktuality

Offline rozhovor se starostou: Ptejte se na téma rekonstrukce vlakového nádraží a jeho okolí

Publikováno

Dlouho očekávaná rekonstrukce vsetínské železniční stanice a na ni navazující přeměna přednádražního a zanádražního prostoru odstartovala. Ačkoliv v tuto chvíli jsou patrné spíše demoliční práce, již brzy na ně naváže řada souvisejících investičních akcí, na nichž finančně participuje několik subjektů.

„Město Vsetín jako jeden z hlavních investorů veškeré aktivity související s rekonstrukcí vlakového nádraží, přednádražního a zanádražního prostoru s ostatními partnery pravidelně konzultuje a koordinuje,“ uvedl starosta Jiří Růžička a dodal: „Jedná se o na sebe navazující projekty, které v řádu několika let zásadním způsobem změní nejen dopravní infrastrukturu v centru města. Jsem si vědom, že rozsah zmíněných aktivit budí mezi veřejností řadu otázek. Rád bych na ně nabídl co nejkonkrétnější odpovědi.“
 
Pokud tedy máte v souvislosti s rekonstrukcí vlakového nádraží a přeměnou přednádraží a zanádraží jakékoliv dotazy, směřujte je e-mailem do neděle 20. března  na adresu tiskové mluvčí města Jany Raszkové: jana.raszkova@mestovsetin.cz . Odpovědi starosty Jiřího Růžičky přineseme v 7. vydání Vsetínských novin, vycházejícím v pátek 1. dubna, a také na webu města.
Pro úplnost dodáváme stručný sumář toho zásadního, co se v souvislosti s rekonstrukcí vlakového nádraží a jeho okolí plánuje.
PŘESUN ŽELEZNIČNÍHO NÁKLADIŠTĚ: Železniční nákladiště bude přesunuto do zanádraží. Dojde tak k omezení nákladního provozu v přednádraží.
BEZBARIÉROVÁ NÁSTUPIŠTĚ: Kolejiště bude zredukováno tak, aby v železniční stanici mohla být zřízena nástupiště s bezbariérovým přístupem pro cestující.
MODERNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL: Stávající výpravní budovu Českých drah nahradí společný dopravní terminál pro vlakovou i autobusovou dopravu, které tak budou pružněji propojeny.
PŘESUN AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ: Autobusové nádraží bude přemístěno blíže tomu vlakovému. Stávající prostor autobusového nádraží bude moci být v budoucnu využit pro komerční a rezidenční projekty.
PARKOVACÍ DŮM A CYKLOVĚŽ: V sousedství dopravního terminálu vyroste parkovací dům o kapacitě 310 stání a také cyklověž.
 
• OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U POLIKLINIKY: Stávající křižovatku před budovou polikliniky nahradí kruhový objezd s napojením na parkovací dům a nové autobusové nádraží (v budoucnu i na prodloužení Nádražní ulice směrem k okružní křižovatce před hypermarketem Albert na Ohradě).
PODCHOD POD VLAKOVÝM NÁDRAŽÍM: Pod kolejištěm (a také Nádražní ulicí) povede podchod, který propojí nový dopravní terminál s kolejišti na jedné straně s podzemním parkoviště ve Smetanová obchodní galerii a na druhé straně s lokalitou bývalé Delty Na Lapači v zanádražním prostoru.
PARKOVIŠTĚ A BYTOVÁ A KOMERČNÍ VÝSTAVBA V ZANÁDRAŽÍ: V prostoru bývalé Delty vyroste záchytné parkoviště a soukromý investor zde plánuje i rezidenční bytovou a komerční výstavbu.
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY NAHRADÍ PODCHOD: Zrušeny budou železniční přejezdy na ulicích U Křivačkárny a Štěpánská. Nahradí je podchod v prostoru přejezdu U Křivačkárny.
PROPOJENÍ ULIC U KŘIVAČKÁRNY A ŠTĚPÁNSKÁ: Ulice U Křivačkárny a Štěpánská propojí nová komunikace s chodníkem a cyklostezkou vedoucí podél železniční trati.
NOVÁ PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE DO ZANÁDRAŽÍ A OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA V ROKYTNICI: Do zanádražního prostoru Na Lapači bude vybudována nová přístupová komunikace z místní části Rokytnice, která bude u polyfunkční budovy Kotovo propojena novou okružní křižovatkou s komunikací č. I/69 (výpadovka na Zlín). Sníží se tak dopravní zátěž v ulici Na Dolansku.
RAMPA MOSTECKÁ: Na novou okružní křižovatku u polyfunkční budovy Kotovo bude napojena i tzv. Rampa Mostecká, tedy připojovací pruh k silnici č. I/57 (výpadovka na Valašské Meziříčí, resp. Ústí).

NEJČSTENĚJŠÍ