Connect with us

aktuality

Ministerstvo dopravy prodloužilo platnost řidičských průkazů

Publikováno

Kvůli ochrany zdraví obyvatelstva a nouzovému stavu ministerstvo dopravy prodloužilo platnost některých dokladů. Týká se to také řidičských průkazů.

Z metodického stanoviska ministerstva dopravy vyplývá, že doklady, jako jsou řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče, potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkaz, jimž skončila platnost v období od 1. září 2020 do 31. března 2021, budou dále platné dalších 6 měsíců od prošlého data jejich platnosti.

Ministerstvo dopravy uvádí tento příklad: Pokud vám platnost řidičského průkazu skončila 12. 11. 2020, dle tohoto stanoviska se považuje za platný do 12. 5. 2021.

„Je ale třeba uvést, že uvedená doba prodloužení platnosti řidičských průkazů se v budoucnu může změnit, a to v souvislosti s vydáním nového nařízení Evropského parlamentu a Rady k předmětné problematice, které je přímo použitelné a závazné pro všechny, kterých se dotýká. Vydání daného nařízení očekáváme začátkem roku 2021,“ uvádí ředitel odboru agendy řidičů Stanislav Dvořák z Ministerstva dopravy v metodickém pokynu.

NEJČSTENĚJŠÍ