Connect with us

aktuality

Město Vsetín podpořilo obnovu dvou historických domů

Publikováno

Celkem 108 192 korun rozdělili vsetínští zastupitelé dvěma žadatelům, kteří se úspěšně ucházeli o dotaci z prvního kola programu pro obnovu staveb. Protože tak bylo z programu vyčerpáno jen lehce přes čtvrtinu alokovaných finančních prostředků, rozhodli současně o vyhlášení jeho druhého kola.

„V rozpočtu města Vsetín pro rok 2021 byla pro zmíněný dotační program vyčleněna částka 400 tisíc korun. V prvním vyhlášeném kole jsme přijali tři žádosti o příspěvek. Jeden žadatel ale nesplnil podmínky a byl tak vyřazen. Mezi zbývající dva žadatele jsme pak rozdělili v součtu necelých 110 tisíc korun,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že z celkově rozdělené částky bude 95 tisíc korun použito opravu fasády domu č. p. 348 na ulici Mostecká a 13 192 korun na opravu fasády a soklu domu č. p. 165 na ulici Palackého.
Protože je podle starosty cílem města pobídnout majitele domů v centru, aby své budovy udržovali v dobrém stavu a navíc v programu zbývá po rozdělení dotací v prvním kole dostatek finančních prostředků, rozhodli se zastupitelé ještě letos vyhlásit i druhé kolo. „Do něj je alokováno 291 808 korun, tedy suma, která nebyla rozdělena v kole prvním,“ doplnil starosta Růžička.
Žadatelem o dotaci může být jak fyzická, tak právnická osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti ve vybrané části města. „Maximální výše dotace na opravu fasád, zateplení, nátěry a výměnu oken, dveří či vrat činí 25 % a na restaurování kulturních památek nebo jejich částí až 50 % z celkových nákladů podporované aktivity. Stavební úpravy, udržovací práce či restaurování musí být realizovány vždy do 30. listopadu daného roku,“ přiblížil starosta.
Žádosti lze zasílat od 1. do 5. listopadu, a to na předepsaném formuláři, který najdete včas na webu www.mestovsetin.cz pod sekcí „Hospodaření města, Dotace, Obnova staveb“. Tamtéž si lze prohlédnout podrobnější podmínky dotačního programu a také mapu oblastí, jichž se podpora města týká.

NEJČSTENĚJŠÍ