Connect with us

aktuality

DOTACE Z REACT-EU PUTUJÍ DO VSETÍNSKÉ NEMOCNICE

Publikováno

Ministerstvo pro místní rozvoj začalo vydávat oficiální Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu REACT-EU, který rozděluje finanční prostředky z Evropské unie určené na snížení dopadů pandemie covid-19 a na zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám. Jako první z nemocnic Zlínského kraje přišla dobrá zpráva Vsetínské nemocnici. Finanční prostředky ve výši 136 mil. Kč budou využity na dokončení modernizace přístrojového vybavení v celé nemocnici.

 V uplynulých dvou letech Vsetínská nemocnice čerpala evropské dotace na modernizaci vybavení v celkové výši více než 184 milionů korun. „Jednalo se především o přístrojové vybavení a lůžka. Obnovena byla zobrazovací technika za více než padesát milionů korun, kromě moderního CT se jednalo o špičkové ultrazvuky, C-rameno nebo skiaskopický přístroj. Vybaven byl nový interní pavilon, modernizováno a doplněno bylo vybavení na téměř všech pracovištích nemocnice. Byly ale oblasti, které z předchozích programů podporovány nebyly, proto jsme usilovali o získání další podpory právě z dotačního programu REAC-EU,“ uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková. Získané dotace využije nemocnice především k pořízení magnetické rezonance, ale i k dokončení modernizace anesteziologicko-resuscitačního oddělení včetně dospávacího pokoje, jednotek intenzivní péče, laboratorních pracovišť i centrální sterilizace.

„Tou nejvýznamnější investicí je vybudování pracoviště magnetické rezonance. Počátkem roku 2021 jsme požádali a získali souhlas přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR k pořízení přístroje. K tomu bylo potřeba vyřešit i umístění nového pracoviště. Vznik nového pracoviště podpořil Zlínský kraj, který odsouhlasil zahájení přípravy investiční akce Přístavba budovy pro magnetickou rezonanci,“ doplnila ředitelka.

Pracoviště by mělo být dokončeno do 30.6.2023. „Pro naše nemocnice jsou evropské dotace příležitostí k rychlejší modernizaci a jsem ráda, že se Vsetínské nemocnici tyto zdroje daří získat. Pořízení magnetické rezonance s vybudováním nezbytného zázemí znamená, že touto vyšetřovací metodou budou konečně vybaveny všechny nemocnice Zlínského kraje a zvýší se tak její dostupnost pro pacienty z regionu,“ dodala náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová, zodpovědná za oblast zdravotnictví.

NEJČSTENĚJŠÍ