Connect with us

aktuality

Vsetín: Austin pomůže neziskovým organizacím a seniorům

Publikováno

Významný zaměstnavatel, firma Austin Detonator, podporuje ve Vsetíně neziskový sektor řadou způsobů. Již 11 let například na základě smlouvy s městem pravidelně poskytuje finanční dar ve výši 100 000 Kč na podporu sociální oblasti. Letos z něj bude podpořeno 7 neziskových organizací a také senioři, kteří budou testovat bezpečnostní tlačítko.

„Ano, tento projekt profesionálně zacílené podpory vsetínských sociálních služeb úspěšně funguje již 11 let. Díky spolupráci s odborníky ze sociálního odboru vsetínské radnice a s paní místostarostkou Simonou Hlaváčovou se nám takto daří poskytovat podporu sociálním službám tam, kde to je v daném roce nejvíce potřebné a finanční podpora z jiných zdrojů je nepravděpodobná. Vloni jsme se takto dozvěděli například o připravovaném projektu SOS tlačítek první pomoci pro naše seniory. Myšlenka se nám zalíbila a rozhodli jsme se ji v rámci smlouvy s městem podpořit. Věříme, že tato služba si zejména mezi osamělými seniory najde řadu spokojených uživatelů,“ vysvětlil Dalibor Krpenský ze společnosti Austinu Detonator, která se na přerozdělení daru konkrétním příjemcům podílí spolu s městem.
„Letos získá díky finančnímu daru firmy Austin Detonator příspěvek celkem sedm organizací s devíti projekty. Těší mě také podpora testovacího provozu SOS tlačítek první pomoci pro seniory, které je momentálně v přípravě. Tímto chci firmě za její dlouhodobou filantropii vyjádřit velké poděkování,“ řekla místostarostka Simona Hlaváčová.
Jana Raszková, tisková mluvčí, jana.raszkova@mestovsetin.cz, tel. 733 784 006

NEJČSTENĚJŠÍ