Connect with us

aktuality

Vsetín: Bývalý okresní úřad se má proměnit ve školu

Publikováno

Budova bývalého okresního úřadu na Horním městě by měla v budoucnu sloužit výuce, výchově a vzdělávání. Vsetínští zastupitelé dnes rozhodli o zveřejnění záměru prodeje této stavby Karlu Kostkovi, který ve Vsetíně úspěšně provozuje několik soukromých vzdělávacích institucí: střední, mateřskou, jazykovou, základní uměleckou a také vysokou školu.
„Budova bývalého okresního úřadu je v zanedbaném stavu, a to zejména proto, že byla jednou z objektů v soudním sporu v kauze Wojtoň Kovex a město s ní dlouhodobě nemohlo nakládat. Budovu, po vleklých soudních sporech, získalo zpět do svého majetku v roce 2019. Řešili jsme její smysluplné využití a nechali jsme zpracovat několik analýz. Jednou z variant bylo přestěhovat tam městský úřad, ale ta se ukázala jako nevhodná, neboť kapacita budovy je pro nynější počet úředníků nedostatečná. Navíc opravy by byly kvůli nedobrému stavu budovy velmi nákladné a v neposlední řadě by se úřad přesunem z centra vzdálil občanům. Kvůli přestěhování více než dvou stovek úředníků by pak došlo k vylidnění centra. Dalšími možnostmi bylo zařízení sociálních služeb, kde by byla nutná vysoká finanční spoluúčast města nebo právě možnost školského zařízení,“ popsal starosta Jiří Růžička.
V minulých týdnech projevil o budovu bývalého okresního úřadu zájem majitel několika vzdělávacích zařízení ve Vsetíně Karel Kostka, který má v plánu ji kompletně zrekonstruovat, prostory využívat pro výuku, výchovu a ubytování. V plánu má vybudovat zde především odborné učebny pro Střední školu Kostka, učebny pro jazykovou školu a pro Základní uměleckou školu Kostka. Prostory by měly sloužit také pro výuku a ceremoniály Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas, jako studentská kolej a byty pro ubytování pracovníků a výše zmíněných škol.
„Záměr pana Kostky se mi líbí. Souhlasím s tím, aby byla budova bývalého okresního úřadu využívána pro oblast vzdělávání, školství a kultury. Pro město vidím v záměru pana Kostky jednoznačné pozitivum i tom, že se na Horní náměstí vrátí život, budova projde celkovou rekonstrukcí a stane se znovu důstojnou součástí místní zástavby,“ uzavřel starosta Růžička.

NEJČSTENĚJŠÍ