Connect with us

aktuality

Toleranční evangelický kostel ve Velké Lhotě

Publikováno

Jeden z tolerančních kostelů najdete také ve Velké Lhotě na Vsetínsku. Jedná se o unikátní kulturní památku z roku 1783. Nikdy nebyl přestavěn, a to i kvůli chudobě farníků, takže zůstal zachován jako jediný dřevěný kostel s původními rysy tolerančních kostelů v České republice.

Co je to toleranční kostel

Toleranční kostely vznikaly v letech 1781 až 1849 nebo 1861. Tedy v době od vydání Tolerančního patentu císařem Josefe II. po vydání Protestantského provizoria v roce 1849, respektive Protestantského patentu v roce 1861. Tyto kostely nesměly mít věž ani zvony, jejich vstup nesměl být z hlavní silnice, okna nesměla být oblouková nebo lomená. Takže tyto kostely více než sakrální stavbu připomínaly vesnickou stodolu. V pozdější době se k nim dostavovaly věže a kostely byly upravovány. Kalvínské toleranční kostely se vyznačovaly i speciálním uspořádáním lavic. Stůl Páně a kazatelna byly uprostřed kostela a lavice okolo nich uspořádány v kruhu.

Evangelický kostel ve Velké Lhotě

Po vydání tolerančního patentu se v Hrubé Lhotě, což je původní název Velké Lhoty, se v obci ustanovil evangelický sbor. Evangelické bohoslužby se konaly zprvu v stodole Jiřího Fabiána. Později se začal stavět podle přísných pravidel dřevěný kostelík se šindelovou střechou. Ze dvou stran je obehnán podsíní, je nevytápěný, bez umělého osvětlení s malými okny a v interiéru nenajdete obrazy ani sochy. Jediným zdobením jsou švabachem psané citáty z Bible na černých tabulích a citát z Matoušova evangelia na stropě kostela.

V letech 1875 až 1895 zde jako farář působil autor knihy Broučci Jan Karafiát. Jeho zdejší pobyt připomíná pamětní deska na budově fary i naučná stezka. Ta začíná ve Valašském Meziříčí, pokračuje přes Velkou Lhotu směrem k přehradě Bystřička, kde končí. Zde na ni navazuje druhá naučná stezka Klenov – Dušná.

Kostel ve Velké Lhotě je v provozu nepřetržitě od svého založení a konají se v něm nedělní bohoslužby i další obřady.

NEJČSTENĚJŠÍ