Connect with us

aktuality

ZŠ Sychrov se postará o děti rodičů dalších profesí

Publikováno

Vláda ČR ve svém usnesení ze dne 30. října rozšířila portfolio povolání, o jejichž děti se po dobu nouzového stavu postará škola, ze zákona pověřená hlídáním. Ve Vsetíně je nezbytnou péčí o děti pověřena hejtmanem dle krizového nařízení vlády Základní škola Sychrov.

Je potřeba zabezpečit chod potřebných úřadů, proto od 2. listopadu nově hlídá děti zaměstnanců finanční správy, úřadů práce nebo například České pošty a České správy sociálního zabezpečení.

Zákonní zástupci musí být, dle krizového nařízení vlády, těchto profesí: 
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 
Nově od 2. 11. mohou službu využít pro své děti:
 
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníky ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
– pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci České pošty, s.p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,
Škola je otevřena ve všední dny od 5:30 do 16 hodin a pohlídá děti vybraných profesí od 3 do 10 let.
Zájemci o umístění dítěte se mohou hlásit u vedoucí vychovatelky Věry Wandrolové na telefonním čísle: 
734 393 222 nebo na emailu: vera.wandrolova@zssychrov.cz .

NEJČSTENĚJŠÍ