Connect with us

aktuality

Zastupitelé města Rožnov p. Radhoštěm se seznámili s aktuálním stavem městských budov

Publikováno

Město Rožnov pod Radhoštěm usiluje o profesionální řízení a maximální transparentnost. I proto starosta Jan Kučera pozval zastupitele města na prohlídky pěti ZŠ zřizovaných městem, příspěvkových organizací např. Středisko volného času (SVČ), Městské knihovny, ale i do komerčních organizací jako např. krytý bazén nebo poliklinika. Zastupitelé se tak mohli seznámit s reálným stavem budov a doptat se ke všem tématům, která je zajímala, přímo na místě.

Tisková zpráva č. 149/2023 ze dne 08. 09. 2023

K modernímu a profesionálnímu městu patří rozhodování na základě informací, nikoliv pocitů. Zastupitel, který zná stav všech budov, může porovnat, kde je situace nejhorší. Lépe se pak v zastupitelstvu domlouvá, když chceme řešit problémy ve městě postupně od těch největších po ty menší. Peníze na vše nejsou, a proto musíme vše opravovat postupně. Někdy se stane, že se z jedné budovy obrátí na zastupitele, že u nich je největší problém, a pokud není srovnání, může to tak působit. Děkuji zastupitelům, kteří si našli čas na vlastní oči se o stavu našeho majetku přesvědčit,“ uvedl starosta města Jan Kučera celý záměr. Zastupitelé se mohli seznámit s fungováním městských společností a příspěvkových organizací města. V úterý 29. srpna 2023 se uskutečnila prohlídka základních škol, jejichž zřizovatelem je město Rožnov p. R. – ZŠ Koryčanské paseky, ZŠ 5. května, ZŠ Pod Skalkou, ZŠ Videčská a ZŠ Záhumení. Vedení škol se pochlubilo tím, co se podařilo, ale také upozornilo na nedostatky a palčivé problémy, které vyžadují řešení. Např. v ZŠ Pod Skalkou se ředitel Lumír Ondřej pochlubil 3D tiskárnou, kterou mají žáci k dispozici. Na ZŠ Záhumení se usilovně dokončují stavební práce a ředitelka Jitka Lušovská zúčastněné zástupce města detailně seznámila s aktuální situací. Na ZŠ Videčská letos otevřeli přípravnou třídu a ZŠ 5. května se pochlubila venkovním hřištěm a lezeckou stěnou. „Za tyto akce jsem velmi rád, znám tak detaily k danému tématu, nyní tedy akutní a strategické potřeby našich základních škol, učitelů a především dětí. Poděkování za organizaci patří lidem z úřadu“, řekl zastupitel města Petr Uličný.

Dne 5. září 2023 se zastupitelé mohli seznámit s příspěvkovou organizací SVČ Rožnov p. R. a Městskou knihovnou. Zastupitelé byli pozváni do nově zrekonstruovaných provozů knihovny na Bezručově ulici. Ředitel knihovny Pavel Zajíc provedl zástupce města v nové přístavbě i ve zrekonstruované části staré budovy a seznámil všechny zúčastněné s podrobnostmi. Knihovna se bude v blízkém termínu slavnostně otevírat veřejnosti. Poslední prohlídka proběhla 6. září 2023 na zimním stadionu, krytém bazéně, v komerčních domech Rožnov p. R. a na poliklinice.

Byl jsem rád, že se uskutečnila prohlídka movitého majetku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.  Pro mě samotného je to velice důležité a jsem přesvědčen že i pro ostatní zastupitele přínosné. Je dobré si uvědomit, kolik majetku město má a jak je důležité udržovat tento majetek v dobrém technickém stavu. Každý zastupitel si po prohlídce udělal reálný pohled a věřím, že mu to pomůže při rozhodováni o prioritách, kam máme poslat více či méně finančních prostředků,“ uvedl zastupitel Jaromír Koryčanský.

Všechny schůzky se zastupiteli za vedení města absolvoval místostarosta Tomáš Gross, který prohlídky uzavřel slovy: „Děkuji kolegům z Městského úřadu a ředitelům jednotlivých organizací za pečlivou přípravu akce. Ti zastupitelé, kteří se prohlídek movitého majetku města zúčastnili, teď mají detailní přehled o jeho stavu a potřebách. A to určitě pomůže při jednáních zastupitelstva Rožnova při stanovování potřebných priorit a jejich rozpočtování.“

NEJČSTENĚJŠÍ