Connect with us

aktuality

Zámek ve Vsetíně: Druhá etapa rekonstrukce bude zahrnovat opravu vstupů, zámecké zdi i nový zhášecí systém ve věži

Publikováno

Vsetínský zámek prochází druhou etapou rekonstrukce. Zdobí ho nová okna a letos budou opraveny i oba jeho vstupy. Obnovou projde také chátrající zámecká zeď. Plán počítá s novým zhášecím systémem ve věži.

Ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek řekl, že první etapa rekonstrukce zámku ve Vsetíně proběhla v letech 2014 až 2015 a její součástí byly stavební úpravy. „Byly zbudovány také nové depozitáře a zrealizována stálá expozice.“

V loňském roce započala druhá etapa obnovy této vsetínské historické dominanty. Všechna okna obvodového pláště zámku v celkovém počtu 108 byla vybavena moderními dvojskly, což mnohem lépe brání úniku tepla a současně se snižuje propustnost UV záření do budovy.

V současné době se připravuje oprava obou vstupů do zámku. Hlavní vstup bude doplněný novým pískovcovým schodištěm s bočními nájezdy ze žulových kostek. Restaurátor se zároveň pustí do opravy původních pískovcových sloupů. U bočního vstupu od soudu se počítá s novými vraty v klasicistním stylu. Obnova se bude týkat také chátrající zámecké zdi.

Zámecká věž dostane nový zhášecí systém, který nepoužívá k hašení vodu, ale vodní mlhu. „Mlha omezí plameny požáru a dovolí bezpečně evakuovat návštěvníky ještě před tím, než dorazí hasičská jednotka. Výhodu to má také při planém poplachu, při němž by voda zbytečně vytopila celou zámeckou věž a poškodila historicky cennou část zámku,“ vysvětlil rekonstrukci zástupce ředitele muzea Jan Marek.

Práce na obnově vsetínského zámku je hodně a jeho rekonstrukce ještě nekončí. Ředitel Vitásek k ní dodal: „Plánujeme i opravu vnější fasády, budování výtahu v atriu a rozsáhlou úpravu zámeckého parku. Jsme přitom závislí na financích od zřizovatele, takže práce budou pokračovat podle toho, jak se nám je podaří získat.“

Rada Zlínského kraje pokračování druhé etapy rekonstrukce zámku ve Vsetíně už schválila. Nyní se čeká na vydání stavebního povolení, poté bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Odhad nákladů počítá s částkou 10 milionů korun.

NEJČSTENĚJŠÍ