Connect with us

aktuality

Začíná rekonstrukce železniční stanice Vsetín

Publikováno

Dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce vlakového nádraží začíná. Správa železnic (SŽ), která do realizace plánuje investovat v průběhu tří let 2,5 miliardy korun bez DPH, v uplynulých dnech vybrala zhotovitele. V příštích letech na rekonstrukci železniční stanice navíc naváže přeměna přednádražního a zanádražního prostoru, na níž participuje město Vsetín spolu s dalšími subjekty.

„Na koordinaci investičních záměrů souvisejících s rekonstrukcí nádraží usilovně pracujeme se všemi partnery řadu let. Máme za sebou obrovskou spoustu překážek, které se podařilo překonat, ale je jasné, že přijdou i další. To s sebou ovšem realizace velkých a na sebe navazujících investičních akcí vždy přináší. Pevně však věřím, že vše zvládneme a Vsetín se ve finále bude pyšnit moderním centrem s propracovanou dopravní infrastrukturou,“ konstatoval starosta Jiří Růžička.
Samotnou rekonstrukci vsetínské železniční stanice, která v těchto dnech začíná, provede sdružení tvořené společnostmi OHL ŽS, STRABAG Rail a AŽD.
„Změnou konfigurace kolejiště dojde k náhradě nevyhovujících úrovňových nástupišť v oblouku novými, která budou mít nástupní hranu v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí a bezbariérový přístup. Stávající výpravní budovu nahradí nový dopravní terminál. Ten bude sloužit pro potřeby cestujících vlakové i autobusové dopravy a pro zajištění provozního zázemí železniční stanice,“ přiblížila mluvčí SŽ Nela Friebová s tím, že terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží; to bude komunikačně propojeno s navazujícím podchodem. „Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance včetně šaten. V suterénu objektu pak budou umístěny technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory,“ doplnila Friebová.
Ve spolupráci SŽ a města dojde v sousedství dopravního terminálu k výstavbě parkovacího domu s kapacitou 310 stání, který poslouží potřebám cestujících a zároveň bude řešit současný nedostatek parkovacích ploch v centru Vsetína. V rámci stavby budou zřízeny také dva podchody. Jeden nahradí stávající železniční přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny. Obě zmíněné ulice pak propojí nová komunikace s chodníkem vedoucí podél železniční trati.
Druhý z podchodů povede nejen na nová nástupiště, ale současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači. Vyústí totiž na straně jedné v podzemním parkovišti Smetanovy nákupní galerie a na straně druhé v lokalitě bývalé Delty, kde město plánuje stavbu záchytného parkoviště a soukromý investor rezidenční bytovou a komerční výstavbu. „Do areálu bývalé Delty by měly vést nové přístupové komunikace, které se v Rokytnici u polyfunkční budovy Kotovo napojí na okružní křižovatku se silnicí I/69. Na tuto křižovatku současně vyústí připojovací pruhy ze silnice I/57, jejichž stavbu by mělo příští rok zahájit Ředitelství silnic a dálnic České republiky,“ uzavřel starosta Růžička.

NEJČSTENĚJŠÍ