Connect with us

aktuality

Vsetínská lávka pro pěší na Bobrkách se dočká opravy

Publikováno

Neutěšený technický stav lávky pro pěší, která vede přes čtyřproudovou komunikaci I/57 na vsetínských Bobrkách, donutil radnici radikálně řešit. V letošním roce plánuje zpracovat projektovou dokumentaci opravy, a tu následně realizovat v roce následujícím.

V průběhu loňského roku radnice nechala zpracovat dva průzkumy lávky – mykologický a statický. Cílem bylo:
  • zhodnocení celkového stavu dřevěné konstrukce z hlediska jejího napadení škůdci,
  • stanovení rozsahu nutných oprav
  • navržení způsobu sanace
  • posouzení přitížení budoucím opláštěním konstrukce.
Zmíněné prohlídky, jež proběhly v červnu a srpnu, potvrdily nedobrý technický stav lávky. Radnice si vloni nechala nacenit rekonstrukci a variantně také případnou stavbu nové lávky včetně likvidace té stávající.
„Odhadovaná cena stavby se pohybuje kolem třiceti milionů korun. Rekonstrukce, pro niž jsme se nakonec rozhodli, by měla vyjít na zhruba pět milionů korun,“ sdělil starosta Růžička s tím, že pro letošní rok zastupitelé vyčlenili 400 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace. K samotné rekonstrukci by mělo dojít o rok později.

NEJČSTENĚJŠÍ