Connect with us

aktuality

Vsetín: Rybníky čeká dopravní omezení

Publikováno

Jak jsme již informovali, společnost Vodovody a kanalizace Vsetín provádí na Rybníkách výměnu vodovodu, jejíž součástí je i obnova povrchu komunikace na ulicích Benátky a Štěpánská. V minulých dnech došlo k upřesnění termínů, kdy bude provoz v těchto ulicích omezen či pro dopravu zcela znemožněn.

Od 30. září bude prováděno frézování starého povrchu ulic, během kterého bude provoz vozidel umožněn, může však docházet ke zdržení z důvodu pohybu frézy a další těžké techniky.

Na 5. a 6. října je naplánována pokládka živičného povrchu. Dne 5. října se dočká nového povrchu ulice Benátky a část ulice Na Rybníkách, dne 6. října pak ulice Štěpánská a křižovatka této ulice s ulicí Benátky. Ve dnech pokládky budou zmíněné ulice zcela uzavřeny. Řidiči by tak měli věnovat zvýšenou pozornost přenosnému dopravnímu značení a využívat k objízdné trasy buď přes ulici Potůčky, nebo přes „malý“ nadjezd nad železniční tratí mezi sídlišti Rybníky a Trávníky.

Ve dnech 5. – 6. října nebude sídliště Rybníky obslouženo linkami městské hromadné dopravy.

NEJČSTENĚJŠÍ