Connect with us

aktuality

Vsetín: Rezidentní parkování v Kolonce začne platit od pondělí

Publikováno

Od pondělí 16. ledna začne v lokalitě Kolonky platit nový systém rezidentního parkování. V této zóně tak budou zvýhodněni při parkování lidé zde žijící či podnikající, kteří si vyřídí příslušnou rezidentní, resp. abonentní kartu, případně registrovaní poskytovatelé pečovatelských služeb. Pro ostatní motoristy bude odstavení vozidel v této zóně umožněno pod podmínkou uhrazení běžného parkovného. Toto pravidlo bude platit nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Foto: Michal Horský
Rezidentní parkování v Kolonce začne platit od pondělí
„Systém rezidentního parkování podporuje rezidenty, tedy místní obyvatele, aby mohli snáze odstavit vozidlo v okolí svého bydliště. V Kolonce jsme se jej rozhodli zavést zejména z toho důvodu, že zdejší obyvatelé by v důsledku probíhající přestavby vlakového nádraží a s ní spojeným dočasným, avšak řadu měsíců trvajícím úbytkem parkovacích kapacit, neměli kde v této lokalitě zaparkovat,“ konstatoval starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) s tím, že systém je nastaven tak, aby byli zvýhodněni rezidenti Kolonky, a ti ostatní, vzhledem k nutnosti platit parkovné, zde odstavovali vozidla jen krátkodobě.
Zvýhodněné podmínky pro parkování budou mít v Kolonce lidé starší 18 let, mající zde trvalý pobyt, trvalé bydliště nebo vlastnící zde nemovitosti, kteří si vyřídí rezidentní kartu. Ta je vázaná na konkrétní vozidlo a má platnost vždy jeden rok. Rezidenti si mohou vyřídit i více karet, ale zvýhodněná cena je pouze u té první – 500 korun. „Její držitel tak za 1,37 koruny denně získá na dobu jednoho roku oprávnění parkovat v blízkosti svého bydliště přímo v centru města,“ řekl Čunek a dodal, že druhá rezidentní karta vyjde na 6 000 a každá další na 12 000 korun.
Progresivní cenová politika platí i pro nepřenosné abonentní karty vydávané podnikajícím fyzickým či právnickým osobám se sídlem či provozovnou v Kolonce. Cena první takové karty vázané na konkrétní RZ vozidla je stanovena na 6 000 korun za rok, v případě každé další je to 12 000 korun za rok. Cena přenosné karty vázané na obchodní jméno činí 15 000 korun za rok. Nový systém umožní v Kolonce výhodně parkovat také registrovaným poskytovatelům pečovatelských služeb, kteří do této lokality dojíždějí za svými klienty. Radnice jim vydává speciální abonentní karty, jejichž počet není pro jednotlivé žadatele omezen a cena je stanovena na symbolických 100 korun.
„V tuto chvíli evidujeme celkem 339 žádostí o rezidentní karty, 9 o abonentní karty a 32 o speciální abonentní karty pro pečovatelské služby,“ vyjmenoval pracovník odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje městského úřadu Jan Šnevajs.
Ostatní motoristé, na něž se možnost získat rezidentní či abonentní karty nevztahuje, budou v Kolonce oprávněni zaparkovat až po úhradě běžného parkovného. Jeho výše je stanovena na 20 korun za hodinu. „S ohledem zejména na rozlohu Kolonky zde nepočítáme s instalací parkovacích automatů. Parkovné tak budou motoristé hradit prostřednictvím textové zprávy, mobilních aplikací SEJF a ParkSimply nebo webu online.parksipmly.cz/vs, tedy tak, jak je to možné i na jiných placených parkovištích ve Vsetíně,“ přiblížil Šnevajs s tím, že informační letáky k tomuto způsobu úhrady budou vylepeny na sloupech veřejného osvětlení v Kolonce.
Další podrobnosti včetně mapy se zaznačenou oblastí vyhrazenou pro rezidentní parkování najdete níže v přílohách.    -mh-

NEJČSTENĚJŠÍ