Connect with us

aktuality

Vsetín prodlouží Cyklostezku Rokytenka o další úseky

Publikováno

Na počátku září odstartují další dvě etapy stavby Cyklostezky Rokytenka, která se na hranici katastru města propojí s již existující cyklostezkou na území obce Lhota u Vsetína. Stezka bude společná pro cyklisty, in-line bruslaře i chodce.
Foto: Michal Horský
Vsetín prodlouží Cyklostezku Rokytenka o další úseky
První dvousetmetrový úsek Cyklostezky Rokytenka od stacionárního radaru pro měření rychlosti poblíž prodejny potravin ve „staré“ Rokytnici až po odbočku do průmyslového areálu firmy Kotrla otevřelo město před třemi lety. Nyní na něj naváže dalšími dvěma úseky, jejichž stavba započne v září.
Technicky jednodušší i levnější bude ten na pomezí katastrů Vsetína a Lhoty u Vsetína. „Další více než dvousetmetrový úsek postavíme od hranice katastrů, kde navážeme na již hotovou cyklostezku vybudovanou obcí Lhota u Vsetína. Tato část povede zprvu podél komunikace I/69 směrem k centru města a následně odbočí doprava mezi areály firem Vasmo a JH Kovo. Za nimi se napojí na stávající místní komunikaci, která bude až po budovu společnosti Irisa využívána jako další část cyklostezky,“ přiblížil místostarosta Jiří Růžička (KDU-ČSL) a doplnil, že zmíněný nový úsek cyklostezky, který bude mít povrch ze zámkové dlažby, vybuduje do konce letošního roku společnost OPEN RE-ECO. Náklady na realizaci by měly činit 4,3 milionu korun včetně DPH, přičemž až 85 % z těch uznatelných pokryje dotace z Integrovaného regionálního programu.
Druhou letos zahajovanou částí Cyklostezky Rokytenka bude ta v téměř půl kilometru dlouhém úseku mezi areály společností Kotrla a Irisa vedoucí podél silnice I/69. „V tomto případě půjde o výrazně náročnější stavbu. S ohledem na fakt, že podél zmíněné silnice je svážné území, povede více než čtyři sta metrů cyklostezky po nově vybudované ocelové lávce založené na betonových patkách s mikropiloty. Bude třeba rovněž vybudovat opěrnou zeď naproti areálu firmy Kotrla a také opravit stávající opěrnou zeď u areálu firmy Irisa. Součástí projektu je i zřízení nového přístřešku autobusové zastávky Rokytnice-Irisa, která bude bezbariérově napojena na Cyklostezku Rokytenka,“ uvedl místostarosta Růžička, který si od této části stezky slibuje výrazné zvýšení bezpečnosti občanů. „Podél frekventované silnice první třídy zde schází chodník. Lidé proto chodí po krajnici, a to je mnohdy nebezpečné. Cyklostezka, která bude osvětlená a poslouží pěším i cyklistům, problém vyřeší,“ dodal místostarosta s tím, že stavba stezky mezi areály firem Kotrla a Irisa potrvá až do podzimu příštího roku a včetně všech výše popsaných investic si vyžádá náklady ve výši 38,5 milionu korun včetně DPH. I v tomto případě ale 85 % uznatelných nákladů zaplatí dotace z Integrovaného regionálního programu a dalších 5 % ze Zlínského kraje. Zhotovitelem stavby je sdružení firem v čele se společností STAVBY SR Group.
Od příštího podzimu tak Cyklostezka Rokytenka zavede cyklisty i chodce bezpečně od stacionárního radaru ve „staré“ Rokytnici až do Lhoty u Vsetína. Vsetínská radnice ale již připravuje protažení stezky směrem k centru města. „Aktuálně pracujeme na projektové dokumentaci stavby úseku od radaru až po sídliště Rokytnice. Cyklostezka by pak měla v budoucnu pokračovat z Rokytnice na Lapač a dále do centra města,“ uzavřel místostarosta Růžička.

NEJČSTENĚJŠÍ