Connect with us

aktuality

Vsetín: Přestavba vlakového nádraží: Začne hloubení dvou podchodů

Publikováno

Přestavba vsetínské železniční stanice, přednádražního a zanádražního prostoru se v půli ledna dostala do hlavní fáze. Rozsáhlá stavební činnost si vyžádala trvalé uzavření železničního přejezdu U Křivačkárny i části autobusového nádraží a dlouhodobé uzavření části Nádražní ulice. Jaké další uzavírky a změny v organizaci dopravy nás čekají v nejbližší době?
Foto: Michal Horský
V místě uzavřeného přejezdu U Křivačkárny (viz foto) začne Správa železnic v průběhu února hloubit podchod pod železniční tratí, který zmíněný přejezd nahradí. „Práce začnou ze strany od Nádražní ulice, tedy od budovy VZP. Správa železnic na ně naváže rekonstrukcí sousedního železničního mostu přes Rokytenku,“ přiblížil starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) s tím, že stavba uvedeného podchodu by měla být dokončena nejpozději na začátku příštího roku.
V těsné blízkosti uzavřeného železničního přejezdu je aktuálně dokončována stavba silničního mostu přes Rokytenku, který propojí ulice Štěpánská a U Křivačkárny. „Během února počítáme s jeho kolaudací tak, aby mohl být od března uveden do provozu. Průjezd přes něj bude umožněn osobním vozidlům a dodávkám. Prostor zde bude i pro chodce a cyklisty,“ doplnil starosta.
V přednádražním prostoru, kde již odstartovala stavba parkovacího domu, začne Správa železnic od února budovat i novou železniční vlečku vedoucí podél Vsetínské nemocnice do areálu Lesů a statků Tomáše Bati. Ta nahradí tu stávající. Navazovat bude nové vedení Nemocniční ulice, které bude realizovat město Vsetín. Příjezd k nemocnici bude po celou dobu zachován.
„Město se aktuálně v přednádraží připravuje na zahájení stavby podchodu, který pod Nádražní ulicí propojí Smetanovu obchodní galerii s právě budovaným dopravním terminálem. V tuto chvíli jsme ve fázi probíhající veřejné soutěže na zhotovitele. Pokud vše půjde podle plánu, začnou stavební práce během dubna,“ řekl starosta Čunek, podle nějž je obdobná situace i v případě připravované stavby silničního mostu přes mlýnský náhon v zanádražním prostoru Na Lapači (vedle volejbalových kurtů). „I zde probíhá tendr na zhotovitele, se zahájením prací počítáme v dubnu,“ dodal Čunek.
Uvedený most bude součástí nové přístupové komunikace od Rokytnice do zanádražního prostoru, v jejíž linii je již rozestavěn další most přes Rokytenku. „V Rokytnici u polyfunkčního domu Kotovo se zmíněná nová komunikace napojí prostřednictvím budoucí okružní křižovatky na silnici I/69, tedy výpadovku na Zlín. Stavba této okružní křižovatky by měla začít v březnu pokládkou a přeložkami sítí po obou stranách komunikace. Samotná stavba bude pak probíhat ve dvou etapách. V každé z nich bude provoz v dotčeném úseku na silnici I/69 sveden do jedné poloviny vozovky a doprava řízena po nezbytnou dobu kyvadlově,“ upřesnil starosta Čunek, který v souvislosti s rozsáhlou stavební činností v centru města a přilehlém okolí opakovaně požádal občany o trpělivost a vyzval je k dodržování objízdných a obchůzích tras.

NEJČSTENĚJŠÍ