Connect with us

aktuality

Vsetín: Poplatky za popelnice a psa můžete hradit on-line z domova

Publikováno

Vsetínská radnice zprovoznila Portál občana. Jedná se o webovou platformu, jejímž prostřednictvím mohou občané vyřizovat své záležitosti on-line, dle vlastních časových možností, mimo pracovní hodiny úřadu. V současné době mohou Vsetíňané hradit jeho prostřednictvím místní poplatky psa a komunální odpad, případně zaplatit pokutu uloženou odborem správních agend. Služby portálu plánuje radnice rozšiřovat.
Městský úřad
„V dnešní době je nezbytné poskytnout občanům možnost vyřídit si své záležitosti co nejrychleji, efektivně a bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Ostatně i pandemie koronaviru ukázala, jak moc je důležitá možnost vyřídit si vše on-line z pohodlí domova. Portál občana tento komfort nabízí a jeho služby budeme dále rozšiřovat,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Růžička.
Pro využívání Portálu občana, například ke zmíněným platbám, je potřeba mít zřízenou elektronickou identitu občana (například přes tzv. bankovní identitu). Ke službě se lze také registrovat prostřednictvím formuláře na úvodní straně webu Portálu občana. Ten uživatel vyplní a následně na městském úřadě potvrdí svou identitu dle elektronicky zaslaných instrukcí.
Odkaz na Portál občana naleznete na úvodní straně webu města nebo na adrese https://portal.mestovsetin.cz/portal/mujportal.html .

NEJČSTENĚJŠÍ