Connect with us

aktuality

Vsetín podpořil sociální oblast rekordní sumou

Publikováno

Vsetínští zastupitelé schválili na prosincovém zasedání rozdělení dotací do sociální oblasti pro rok 2023. Celkem rozdělili 13,8 milionu korun, půl milionu korun pak ponechali jako rezervu pro organizace, které budou v roce 2023 rozšiřovat kapacity terénních služeb. Celkově tak letos poputuje ve Vsetíně formou dotací do sociální oblasti 14,4 milionu korun.
Dotace jsou určeny především na pokrytí provozních nákladů organizací. Dotační titul byl oproti minulému roku navýšen o více než tři miliony korun na rekordní částku 14,4 milionu korun. Více než půl milionu korun jsme ponechali jako rezervu, díky které podpoříme posílení kapacit terénních sociálních služeb především pro seniory a lidi se zdravotním postižením, “ uvedl místostarosta Jiří Růžička (KDU-ČSL), který má sociální oblast ve své gesci.
Dotační program se ve Vsetíně tradičně skládá ze dvou Výzev. Výzva A je určena pro registrované sociální služby, což jsou například pečovatelské služby pro seniory nebo osobní asistence. K podpoře v celkové výši 12.5 milionu korun pro rok 2023 bylo ve výzvě A vybráno 12 žadatelů, kteří poskytují celkem 42 registrovaných sociálních služeb,“ přiblížil místostarosta Růžička.
Do výzvy B posílaly žádosti nestátní neziskové organizace, které vykonávají na území města pravidelnou činnost v sociální oblasti převážně zájmového charakteru, například mateřské centrum, organizace, které koordinují dobrovolnickou činnost, neziskové organizace poskytující vzdělávání v oblasti první pomoci nebo činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením. „V této kategorii byla přiznána dotace deseti žadatelům v celkové výši 1,3 milionu korun,“ uzavřel Růžička.
Mezi ty, jejichž žádost uspěla v dotačním řízení, patří například Diakonie Vsetín, Auxilium, Elim Vsetín, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Charita Vsetín, Domov Jitka a také třeba Rodinné mateřské centrum Sluníčko.

NEJČSTENĚJŠÍ