Connect with us

aktuality

Vsetín obnovuje vítání občánků

Publikováno

„Během června přivítáme ve čtyřech dnech občánky narozené v roce 2020. Jedná se celkem o 240 dětí, jejichž obřad kvůli pandemii koronaviru nemohl v obvyklých termínech proběhnout. Obřady se uskuteční po skupinách venku na zahradě základní školy Ohrada, která má zastřešenou venkovní učebnu,“ vysvětlila místostarostka Simona Hlaváčová, jež má v kompetenci správní agendy, do nichž spadá i vítání občánků.
Červnová přivítání se uskuteční ve dnech 21., 22., 28., a 30. června, rodičům dětí bude doručena písemná pozvánka.  Obřadu se mohou účastnit i další rodinní příslušníci, například sourozenci, či prarodiče.
Děti narozené v letošním roce se dočkají uvítání po letních prázdninách.
Organizační poznámka: Pro parkování automobilů lze využít i parkoviště u hypermarketu Albert. Umístění kočárků je zajištěno za zahradě školy. Vstup na zahradu k přírodní učebně bude umožněn přímo od hlavní cesty.
Na akci bude pořizována fotodokumentace pro účely zveřejnění na webu města, ve Vsetínských novinách a v dalších sdělovacích prostředcích. V případě vašeho nesouhlasu s fotografováním vaší osoby během obřadu oznamte tuto skutečnost na místě fotografovi, či matrikářce.

NEJČSTENĚJŠÍ