Vsetín: Kontejnery na zelený odpad míří do zahrádkářských kolonií

S přicházejícím jarem začnou zahrádkáři s přípravou svých zahrad na sezonu. Součástí těchto prací jsou i pravidelné ořezy stromů. Stejně jako v předcházejících letech, i letos jim město Vsetín prostřednictvím své příspěvkové organizace Technické služby města Vsetína (TS) vyjde vstříc a do zahrádkářských kolonií rozestaví kontejnery. Stejně tak učiní i na podzim.

Kontejnery jsou určené pro uložení drobných větví z pěstebních ořezů ovocných stromů a keřů. Umisťovány budou do jednotlivých lokalit od 13. března do 4. května dle časového harmonogramu, který najdete níže v příloze a také  na internetových stránkách www.tsvs.cz a facebooku TS. „Naplněné kontejnery následně multikára odveze do městské kompostárny, kde budou větve  štěpkovány a dále zpracovány na kompost. Žádáme zahrádkáře, aby do kontejnerů nevkládali jiný biologický odpad, jako trávu, výhraby, listí a podobně, a samozřejmě komunální odpad či kamení,“ uvedla Jana Zvoníčková z TS.

Kompost, který vzniká zpracováním získané dřevní hmoty, mohou občané města získat bezplatně právě v kompostárně na Poschlé. Její provozní doba je v pondělí až pátek od 7 do 13 hodin. Zde také mohou lidé bezplatně odložit i objemnější větve ze svých zahrad.

Na podzim pak budou kontejnery do jednotlivých lokalit umisťovány od 18. září do 9. listopadu. Harmonogram jejich přistavování najdete opět na webu či facebooku.

Sledujte nás

Komentáře