Connect with us

aktuality

Vítání občánků již bez nutnosti prokázat se bezinfekčností

Publikováno

Komise sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadě ve Vsetíně i v letošním roce organizuje na radnici oblíbená vítání občánků do života. Na základě volnějších protipandemických opatření, která vešla v platnost ve středu 9. února, už na nich není od účastníků vyžadována povinnost prokázat se certifikátem o platném očkování nebo o prodělané nemoci Covid-19.

„Vítání občánků do života je pro rodiče malých Vsetíňanů výjimečnou událostí. Mnozí z nich o tento slavnostní okamžik ale v uplynulém období přišli. Důvodem byla zpřísněná vládní protipandemická opatření, kdy se někteří rodiče nemohli prokázat dokladem o bezinfekčnosti, a účastnit se tak obřadu. Nyní se opatření rozvolnila a všichni Vsetíňané se svými ratolestmi tak opět mají možnost na vítání občánků přijít,“ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová s tím, že všichni rodiče, kteří o účast na této slavnosti z výše uvedeného důvodu přišli, mohou kontaktovat matriku městského úřadu na telefonním čísle 571 491 223 a požádat o náhradní termín.
Vítání občánků do života je určeno rodičům a novorozencům s trvalým pobytem na Vsetíně. „K účasti je zveme na konkrétní termín písemnou formou zpravidla půl roku po narození dítěte. Pokud ale rodičům tento termín nevyhovuje, je možné se dohodnout i na náhradním,“ upřesnila pracovnice matriky Barbora Hrčková.
Letos je vypsáno celkem 21 termínů těchto slavnostních obřadů. Uskuteční se v měsících únor, březen, duben, červen, září, říjen a listopad, a to vždy od 15.30 hodin v obřadní síni v 1. patře budovy městského úřadu na Svárově. Vítání občánků do života je doprovázeno zpravidla kulturním vystoupením dětí z některé ze vsetínských mateřských škol a recitací básní Danuše Honové.

NEJČSTENĚJŠÍ