Connect with us

aktuality

Valašské Meziříčí: Z prvňáčků se stali rytíři řádu čtenářského

Publikováno

V uplynulých dnech pokleklo v dětském oddělení Městské knihovny Valašské Meziříčí před králem Knihoslavem a královnou Abecedou na 200 prvňáčků z města a blízkého okolí. Slíbili, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, zvědavě je otevírat a objevovat příběhy v nich ukryté. Zároveň získali průkaz do knihovny.

Letos jsme se mohli vrátit k tradiční podobě pasování prvňáčků na čtenáře, za což jsme moc rádi. Do knihovny tak za námi přijel ilustrátor Adolf Dudek, který si pro děti připravil oblíbené interaktivní vystoupení s pohádkovou tématikou,“ řekla Pavla Holmanová z oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Valašské Meziříčí a pokračovala: „Pasováním jsme zahájili projekt Knížka pro prvňáčka, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků už od první třídy.“ Na pilné čtenáře bude na konci školního roku čekat odměna v podobě krásné knihy.

Malé čtenáře přivítala také místostarostka Yvona Wojaczková, která má v gesci oblast školství. „Podpora čtenářské gramotnosti je velmi důležitá. Jsem moc ráda, že k ní naše základní školy ve spolupráci s knihovnou přistupují aktivně. Pokud nakonec děti dokáží vyměnit mobil nebo tablet za papírovou knížku a s úžasem hltat příběhy v ní obsažené, je to skvělý výsledek tohoto projektu. Věřím, že většina z 200 nově pasovaných rytířů řádu čtenářského bude knihovnu navštěvovat pravidelně a četbu si zamiluje,“ navázala místostarostka Wojaczková.

NEJČSTENĚJŠÍ